Blogy

« Späť

ROHAN: MOHLI BY STE ODPUSTIŤ NIEKOMU, KTO PODPÁLIL A ZNIČIL VÁŠ KOSTOL?

ROHAN: MOHLI BY STE ODPUSTIŤ NIEKOMU, KTO PODPÁLIL A ZNIČIL VÁŠ KOSTOL?

Rohan * zasvätil svoj život službe kresťanom. Spravoval kostol v Indii so spoločenstvom 30 rodín. Raz v noci bol jeho kostol podpálený. Vďaka vašej podpore sa mu podarilo ho prestavať. Ale to nebol ten najväčší zázrak.

Rohan sa narodil v kresťanskej rodine, jeho otec bol kňazom. Uvedomoval si nepriateľstvo, ktorému môžu kresťania v Indii čeliť. Ale keď mal 18 rokov, Boh mu povedal skrze slová Izaiáša 43: 1 - „Neboj sa, lebo som ťa vykúpil; Zavolal som ťa menom; si môj."

„Boh vo mne vyvolával smäd prostredníctvom svojho slova. V ten deň som svoj život zasvätil službe. Rozhodol som sa ísť kamkoľvek, kde budem môcť pracovať pre Neho. “

O niekoľko rokov neskôr Rohan vystaval kostol. Začal službou pre deti  a osobnou evanjelizáciou, v roku 2008 bolo v tejto oblasti ešte dostatok veriacich na vytvorenie spoločenstva.

„Bolo to prvé  spoločenstvo, ktoré vzniklo medzi neveriacimi,“ hovorí Rohan. "Pomaly začalo rásť." Spočiatku to nebol žiadny problém, ale v roku 2012 sme už čelili odporu. Ľudia chceli skončiť. 

„Vedeli sme, že budú problémy - protikresťanská skupina bola vzdialená len tri kilometre. Hinduistickí extrémisti zvykli násilne ukončovať kresťanské stretnutia a hovorili, že Kristus je cudzí Boh, ktorý nepatrí do Indie. “

"BOLO TO VŠETKO NA POPOL"

Ale Rohan nebol pripravený na to, čo sa stalo v roku 2018.

„V daný večer sme usporiadali modlitebné stretnutie. O polnoci ma volali moji susedia, a povedali mi, že kostol je v plameňoch. Keď som počul túto správu, cez moje telo prešlo mrazenie. 

"Kostol bol vzdialený iba desať minút - ale v čase, keď sme sa tam dostali, bolo už všetko zhorené na popol."

Kostol bol úmyselne podpálený. Všetko bolo zničené. Ale aj v tej chvíli veril Rohan svojmu Bohu. Odmietol prestať s bohoslužbami. Keďže už nemali budovu, zbor postavil stan a používali ho na bohoslužby.

"Nikdy som nepremýšľal, že by som to vzdal." Veril som, že Boh bude konať.  „Moji duchovní kolegovia ma povzbudili. Pripomenuli mi, že Boh je verný prenasledovanej cirkvi. “

VAŠA PODPORA IM POMOHLA ZNOVU VYBUDOVAŤ Priestory

Rohan kontaktoval partnerov Open Doors v tejto oblasti a vďaka vašej podpore a modlitbám boli schopní pomôcť finančnou pomocou.

„Partneri Open Doors sa modlili s nami a povzbudili naše spoločenstvo. Povedali nám, že Boh bude robiť veľké veci. A finančná pomoc, ktorú nám poskytli neskôr, znamenala, že sme mohli začať stavať.

„Som veľmi vďačný za pomoc, ktorú som dostal, a za Open Doors a jeho podporovateľov. Neustále sa modlím za vás všetkých. “

Rohan vidí rast jeho spoločenstva. Od prestavby budovy sa zbor zdvojnásobil na 60 rodín. Vďaka Bohu! Vďaka vašej podpore môžu teraz zostať svetlom Krista v ich oblasti. Rohan v tejto oblasti chce budovať ďalšie kostoly.

MODLITE SA ZA TÝCH, KTORÍ VÁS PRENASLEDUJÚ

Z Božej milosti je Rohan dokonca schopný odpustiť ľuďom, ktorí zničili jeho kostol.

"Áno, odpustil som im." Z celého srdca som im odpustil, ako aj ostatní členovia môjho zboru. Ako nám Boh odpustil, odpustili sme aj my našim prenasledovateľom.

„Modlíme sa za ich spasenie. Neustále sa modlíme za zachovanie milosti. Je to moja vízia a túžba, aby každý poznal Krista. ““

Rohanova odvážna viera a ​​odpustenie sú inšpirujúce. Vie, že indická cirkev má pred sebou ešte dlhú cestu, ale verí, že Boh im pomôže. Vie, ako veľmi Ježiš miluje Indov.

„Keď Kristus plakal nad Jeruzalemom,“ hovorí Rohan, „rovnako Božie srdce túži po ľudoch Indie. Aj napriek prenasledovaniu povzbudzuje svojich ľudí, aby zostali silnými. “

Open Doors v spolupráci s miestnymi cirkvami posilňuje indickú cirkev prostredníctvom poskytovania pomoci v núdzi, odbornej prípravy, Biblie, podpory advokácie a právnych seminárov. Rohanov kostol bol prestavaný, stále však čelí nebezpečenstvu - rovnako ako stovky iných kostolov v Indii.

S vašou podporou dokážu partneri Open Doors udržať nádej pre cirkev v Indii. Bez vašej pomoci môže dojsť k situácii, že cirkev v Indii neprežije.

 

*Meno zmenené z bezpečnostných dôvodov

Zdroj: Open Doors

Foto: Flickr