Blogy

« Späť

Rozhodnutí odpustiť

Rozhodnutí odpustiť

Vipur z Indie

Vipur* pochádza z hinduistickej rodiny a stal sa kresťanom potom ako bol uzdravený z ťažkej choroby pri modlitbách jedného kresťana. Následkom toho nechcela mať jeho rodina a jeho priatelia nič spoločné s ním. Avšak po určitom čase prijala kresťanstvo jeho žena, štyria bratia i ďalší ľudia. Vzniklo spoločenstvo, ktoré vzbudilo odpor extrémistických hinduistov. Vipur bol preto bitý a ohováraný. Asi pred rokom ho prepadol jeden muž a viacnásobne zranil nožom. Napriek zraneniam bol schopný Vipur ujsť do svojho domu a potom išiel do nemocnice. Na lôžku preležal tri mesiace bez pohnutia. Teraz je už znovu schopný chodiť, ale od útoku má problémy s dychom a stratil cit v tvári na akékoľvek podnety. Tiež je na jedno ucho hluchý a oči neznesú silné svetlo, takže musí nosiť špeciálne okuliare. Hoci mu to ľahko nepadne, je Vipur rozhodnutý mužovi, ktorý ho chcel zabiť, odpustiť a pokračovať v svojej službe. „Ježiš Kristus ma vedie. Cítim sa telesne slabý, ale On ma robí silným“

*meno zmenené

Nevzdávať sa

Pastor Paul zo Stredoafrickej republiky

Paul bol učiteľom na biblickej škole, ktorá bola 12. októbra 2016 prepadnutá islamistickými milíciami. „Mali sme práve prestávku o deviatej hodine, keď sme uvideli ako sa bojovníci valia do areálu. Nechali sem všetko tak a bežali „o život“. Ukradli nám veci a zničili mi dom a areál. Tam sa nachádzala aj knižnica a pokladňa.“ Avšak pastor Paul sa odmieta vzdať. Vedľa chatrče , ktorú si postavil vlastnými rukami stojí konštrukcia z konárov a slamy. „To je môj kostol.“ Tu vedie nielen bohoslužby, ale aj vyučuje. „Nezobralo mi to chuť. Staval by som ináč kostol?  Povzbudzujem žiakov aj naďalej sa učiť.  Keď sa stretneme v kostole, povzbudzujem ich, aby dokončili školský rok, aby to nevzdávali. Božie slovo nás neučí modliť sa, aby Pán zabíjal našich nepriateľov, ale aby zmenil ich srdcia.“

Zdroj: Open Doors

Foto: Open Doors