Blogy

« Späť

STOVKY KRESŤANSKÝCH UTEČENCOV V NEMECKU PREŽÍVA PRENASLEDOVANIE

STOVKY KRESŤANSKÝCH UTEČENCOV V NEMECKU PREŽÍVA PRENASLEDOVANIE

21.októbra 2016

Napriek predchádzajúcim upozorneniam od utečencov s menšinovým náboženským presvedčením v Nemecku boli títo bití a dostávali vyhrážky smrti. Podľa skupiny nemeckých mimovládnych organizácií vedených Open Doors Nemecko sa v správe „Nedostatok ochrany náboženských menšín v Nemecku“ nič nezmenilo pre zabezpečenie ich lepšej ochrany.

Správa sumarizuje výsledky rozhovorov so stovkami utečencov prevedené v celom národe v čase medzi májom a septembrom. Počas tohto obdobia sa stalo 512 dokumentovaných útokov na kresťanov a 10 na yazídov. Táto diskriminácia, vyhrážky smrťou alebo násilné útoky nastali kvôli ich viere.

Jeden utečenec, ktorý prišiel len nedávno, bol konfrontovaný týmito slovami na stene domova pre utečencov: „Prišiel čas na odseknutie hláv všetkým neveriacim!“ Popísal svoju hrôzu. Bol šokovaný z toho. V Iráne to očakával, ale nikdy si nemyslel, že to bude aj v Nemecku. Otriaslo to ním.

Je to druhý prieskum po májovom prieskume, v ktorom bolo dokumentovaných 231 prípadov publikovaných skupinou mimovládnych organizácií. Vtedy už tvrdili, že zachytené prípady nábožensky motivovaných útokov sú len „špička ľadovca“.

Skupina mimovládnych organizácií zahrňujúca  Open Doors Nemecko, Akciu na pomoc kresťanom v biede, Centrálnu radu orientálnych kresťanov v Nemecku a Európsku misijnú spoločnosť najprv vykonala prieskum po nábožensky motivovaných a násilných útokoch moslimských utečencov a ochrankárov od začiatku roku 2016.

Keďže prvý prieskum sa previedol len v oblasti Berlína a Brandeburgu, druhý prieskum prebiehal v celom štáte a viedli sa rozhovory aj s yazídmi.

Stovky útokov a vyhrážok smrti.

Viac ako 300 utečencov prišlo z Iránu, 263 ich bolo zo Sýrie, 63 z Afganistanu, 35 z Iraku a deväť z Eritrei. 22 ich bolo z iných krajín, 47 nešpecifikovalo svoj pôvod. Zaznamenalo sa 743 útokov na kresťanov. Z toho 617  ľudí avizovalo viacnásobné útoky; 314 hrozby smrti; 416 násilné útoky; and 44 sexuálne útoky.

91 % /674/ z tých, ktorí odpovedali na prieskum prehlásilo, že útoky boli od spoluutečencov moslimskej viery.

28 % /205/ bolo od moslimských ochrankárov, 34 % /254/ obviňovalo iné skupiny /mnoho útokov bolo vykonaných viac ako jednou osobou/. Keď nechceli pomôcť obetiam ochrankári, vedúci ubytovní a miestni zástupcovia aj oni tým pasívne prispeli k útokom.

Prehlásenia utečencov ukazujú jasne, že útoky boli nábožensky motivované. Útočníci konali podľa ich hodnotového systému, ktorý si osvojili vo vlastnej krajine.

Po publikovaní prvého prieskumu poznamenali nemeckí cirkevní komentátori: „Opustenie islamu a konverzia na kresťanstvo či napríklad na bahájsku vieru /čo je apostáza/ je podľa islamského sveta trestané smrťou, hoci často je to skôr 'sociálna' smrť ako skutočná. Keďže toto je pravda o mnohých moslimských rodinách žijúcich na Západe, je veľmi nepravdepodobné, že by sa tento problém nevyskytoval v azylových ubytovniach.“

Mimovládne organizácie informujú aj o prieskumoch s podobnými incidentmi od ich priamych zástupcov po celej Európskej únii.  Nemecká vláda reagovala: „Očakáva sa od azylantov, že budú žiť pokojne, bez ohľadu na ich náboženstvo... Ústavne zabezpečená sloboda vierovyznania má veľmi veľký prínos pre každého.“

Avšak mimovládne organizácie varujú, že utečenci, ktorí sú náboženskými menšinami, nemajú túto slobodu. Nemôže verejne vyznávať svoju vieru v ich príbytkoch.

Zástupcovia a vedenie ubytovní zabezpečí bezpečnosť pre utečencov

Poznáme však aj jeden svetlý príklad v Nemecku. V jednej ubytovni chcelo 32 kresťanov informovať o útokoch a vyhrážkach smrti. Vedúci domu potom zabezpečil bezpečné prostredie pre nich. Po ďalšom útoku na nich sa do toho zamiešala polícia a boli presunutí na iné ubytovanie. Následne im boli pridelená ochranka a kresťanskí prekladatelia.

Správa žiada nemeckú vládu a iných zodpovedných zabezpečiť efektívnu ochranu kresťanských utečencov a iné náboženské menšiny. Dali následné odporúčania vláde na ochranu prenasledovaných:

1.    Zabezpečenie separátneho ubytovania pre kresťanov a iné náboženské menšiny, ktorí už boli obeťami diskriminácie

2.    Primerane zvýšiť počet nemoslimských ochrankárov

3.    zabezpečenie pravidelného tréningu pre scitlivovanie spolupracovníkov a ochrankárov pre náboženské konflikty a ochranu náboženských menšín

4.    určenie zodpovedných ľudí, ktorí majú kresťanské presvedčenie, ku ktorým sa môžu kresťania obrátiť v prípade útoku

Markus Rode, vedúci  Open Doors Nemecko prehlásil, že tieto zistenia sa nemôžu použiť ako argumenty na politické ciele. Nemožno tým verejne zavrhnúť všetkých moslimov. Avšak nemecká história učí, že sa nesmie ani ignorovať útlak a diskriminácia menšín.

Zdroj: Open Doors

Foto: Flickr