Blogy

« Späť

SVETLÁ V TME: ODVÁŽNA VIERA CIRKVI V PAKISTANE

SVETLÁ V TME: ODVÁŽNA VIERA CIRKVI V PAKISTANE

Predstavte si, že by vám bolo povedané, keď budete naďalej chodiť do kostola, môžete zomrieť. Odvážili by ste sa tam ísť?

Bola to situácia, ktorú zažila skupina kresťanov v Pakistane v jednu Veľkú noc. Taliban, samozvaný Islamský štát a ďalšie islamské extrémistické skupiny vyslali jasné varovania, že kresťania budú trpieť počas Veľkej noci. Kresťania vedeli, že je to myslené vážne - bombové útoky na kostoly v Pakistane boli veľmi časté, najmä v čase kresťanských osláv, ako sú Veľká noc a Vianoce.

Napriek veľmi reálnemu nebezpečenstvu sa táto skupina kresťanov rozhodla zhromaždiť vo svojom kostole v noci pred Veľkou nocou - hrozby extrémistov im nezabránili v stretnutí pri uctievaní Ježiša.

Každý človek držal sviečku, ale duchovný vodca zabudol povedať ľuďom, aby si zapálili od sviečky vpredu. Potom dievčatko vo veku šesť rokov prišlo samo dopredu, aby si zapálilo sviečku a začalo zapaľovať od svojej sviečky ostatným.

Partner Open Doors sa spýtal dievčatka, prečo si myslela, že sviečky majú byť zapálené. Ono odpovedalo: "Pretože sviečky nám pripomínajú, že aj v tme hrobu bola nádej z Ježišovho prisľúbenia. Keď Ježiš niečo sľúbi, je to ako sviečka, ktorá nám bola daná, keď zhasli svetlá. Je to sľub, že sa svetlo znovu vráti. "

Bolo to sľub, ktorého sa kresťania držali. Nasledujúci deň, v nedeľu veľkonočných sviatkov, bomba v Lahore zabila 75 kresťanov a zranila stovky ďalších.

Pakistan je piaty na zozname Open Doors v roku 2018 z 50-tich krajin, kde kresťania čelia najextrémnejšiemu prenasledovaniu. V mnohých ohľadoch sa Pakistan môže javiť ako krajina veľkej temnoty. Kresťania tam predstavujú len nepatrnú menšinu - 3,9 milióna: oficiálne žije v krajine 197 miliónov obyvateľov. Čelia každodennej diskriminácii a častým násilným útokom. Neblaho vychýrené zákony o rúhaní v krajine sa zneužívajú na ubližovanie kresťanom, obvinenia vedú k uväzneniu alebo zabíjaniu kresťanov. Odhaduje sa, že každoročne býva unesených a nútených k vydaju asi 700 kresťanských žien a dievčat  .

A napriek tomu svetlo Evanjelia naďalej žiari skrz vieru a odvahu našich pakistanských bratov a sestier. Vaše modlitby a podpora pomáhajú udržať toto svetlo naďalej.

"CIRKEV MUSÍ PRÍSŤ K NIM"

Zatiaľ čo navštevovať kostol v Pakistane môže byť nebezpečné, nedávny prieskum odborníkov Open Doors naznačuje, že v Pakistane žije až päť miliónov kresťanov bez možnosti navštíviť kostol, a to aj vtedy, keď by chceli. Jedná sa o mimoriadne chudobných kresťanov, ktorí žijú vo vidieckom Pakistane, príliš ďaleko od najbližšieho kostola, aby sa tam dostali pešo, alebo im v tom bránia ich zamestnávatelia. Väčšina z nich je tiež negramotná, čo znamená, že si nevedia ani prečítať Bibliu. Partner Open Doors hovorí: "Najväčšou tragédiou je, keď ľudia hovoria, že sú kresťania, ale nepoznajú Krista."

"Medzi týmito izolovanými prenasledovanými kresťanmi, sú takí, čo sa učia text z Písma naspamäť" hovorí partner Open Doors, ktorý sa kontaktuje s robotníkmi v tehelniach.. "Učia tých, ktorí sú okolo nich na tehelnom poli, pretože nie sú schopní dôjsť do kostola alebo navštevovať zhromaždenia, ktoré im ich zamestnávatelia zakázali."

Iní nevedia prakticky nič o svojej viere. Jedným z týchto izolovaných kresťanov je Shahzad. Nevie čítať a nevie čo hovorí Biblia. Ale má už skúsenosť s prenasledovaním. Hovorí: "Niektorí obchodníci, ktorí prijímajú denných robotníkov, ma nechcú zobrať pracovať, lebo vedia, že som kresťan. Každý má prístup k vode v obci, ale môj syn a dcéra sa tam nesmú napiť. "

Shahzad a jeho rodina to všetko musia znášať - napriek tomu že nie sú schopní čítať Bibliu na povzbudenie a nemajú veľa vedomostí o Evanjeliu, ktoré by im dalo nádej.  Zástupca Open Doors hovorí: "Títo ľudia nemôžu chodiť do kostola. Čo možno urobiť? Existuje len jedno riešenie. Cirkev musí prísť k nim. Preto v tomto roku vysielame mobilné cirkevné tímy k týmto izolovaným kresťanským komunítám. Prinášame im hudbu, filmy o Biblii a Ježišovi a tiež literatúru pre tých, ktorí dokážu čítať. Stretáme sa s ľuďmi tam, kde sú a učíme ich základy kresťanstva. Hovoríme im o Ježišovi a poukazujeme na Jeho lásku. "

Jedným z tých, ktorí sa stretajú s vidieckymi kresťanmi, je 83-ročný pastor Samuel *. Pred 26 rokmi opustil svoju dedinu unavený izoláciou a prenasledovaním, ktorému bol vystavený na vidieku a odišiel do mesta. Ale teraz, aj v tomto neskorom štádiu života sa cíti povolaný vrátiť sa do svojej dediny.

Hovorí: "Chceme byť tam pre kresťanov a učiť ľudí o Biblii. Tak zistia, že v tomto svete je len falošná nádej; pravá nádej sa nachádza v Ježišovi. Keby Ho poznali a vedeli ako trpel pre nich, to by im dalo skutočný zmysel života. "

V Jánovi 8:12 povedal Ježiš: "Ja som Svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. "Vaše modlitby a podpora pomáhajú priniesť svetlo života našim bratom a sestrám vo vidieckom Pakistane, takže už nebudú musieť chodiť v tme.

PRIDÁVANIE FARBY DO BOŽEJ MAĽBY

Podľa prieskumu z roku 2017 len 49 percent ľudí vo vidieckom Pakistane vie čítať. Ale za posledných 30 rokov vaše modlitby a podpora umožnili miestnym cirkevným partnerom Open Doors naučiť neuveriteľných 100 000 mužov a žien čítať a písať!

Jednou z nich je Aroona *. Prestala chodiť do školy, keď mala šesť rokov, aby mohla pomôcť pri výchove svojich mladších súrodencov, zatiaľ čo jej matka išla do práce ako upratovačka. O desať rokov neskôr, keď mala 16 rokov, skrz vaše modlitby a podporu sa naučila čítať a písať a teraz odovzdáva túto zručnosť ostatným.

Aroona hovorí: "Deň, keď som sa naučila čítať, bol najkrajší deň môjho života. Keď učím svojich žiakov čítaniu, cítim sa, akoby som pridávala farby do  Božej maľby ešte pred Jeho príchodom. Môžem im hovoriť o Ježišovi a ukázať im príbehy v Biblii. Existujú všelijaké druhy mýtov o Ježišovi. Ak nevieme čítať, nemôžeme zistiť rozdiel medzi mýtom a pravdou. "

Žalm 119: 105 nám hovorí: "Tvoje slovo je lampou pre moje nohy, je svetlom na mojej ceste." Tým, že umožňujeme ľuďom čítať, nielenže zabezpečujeme zručnosť do ich života, ale aj im osvetľujeme cestu v tme.

Ukážme pakistanským  vidieckym  kresťanom, že nie sú zabudnutí

Tým, že sú oddelení od ostatných kresťanov a nemajú možnosť navštevovať kostol alebo čítať Bibliu, títo bratia a sestry na vidieku by mohli mať pocit, že o nich nikto nevie, že existujú. Avšak vaše modlitby a podpora môžu pomôcť im priniesť skutočnú nádej Evanjelia, ako aj praktickú podporu a ukázať im, že nie sú zabudnutí Bohom alebo nami, že sme celosvetová rodina Božia.

Zdroj: Open Doors

Foto: Open Doors – Keď nám Ježiš dáva sľub, je to ako svieca, ktorá je nám daná, keď svetlo zhasne. Je to sľub že svetlo príde znovu. 6- ročné dievčatko z Pakistanu