Blogy

« Späť

Vašim prispením ste priniesli Sumitre stabilitu a šťastie

Vašim prispením ste priniesli Sumitre stabilitu a šťastie

Sumitra* je žena z Indie, ktorej rozhodnutie nasledovať Ježiša spôsobilo desať rokov vážnych problémov. Jej viera však zostala neotrasená a dnes, aj keď stále existuje určitý odpor, je na oveľa šťastnejšom mieste - hlavne vďaka vašej podpore pri zakladaní podniku na výrobu čipsov.

Desať rokov. Tak dlho sa Sumitra  modlila, aby ju manžel prestal trápiť za to, že je kresťankou. Dnes už môže vidieť viacnásobné ovocie svojich modlitieb. Je to všetko súčasť pozoruhodného príbehu Sumitry - neutíchajúcej viery a odvahy napriek nesmiernym útrapám a odporu. 

Dekáda v ťažkostach

Sumitra prvýkrát spoznávala kresťanskú vieru vo svojich 30 rokoch, keď ju priateľ pozval do kostola. „Bola som duševne chorá, stále ma trápili zlé myšlienky,“ vysvetľuje. "Tiež ma neustále silno bolela hlava a už som viac nemala chuť chodiť k lekárom a modliť sa k rôznym bohom a bohyniam." Ale jedného dňa ma priateľ vzal do kostola, a keď sa duchovný so mnou modlil, zažila som pokoj a úplné uzdravenie. Vtedy som sa rozhodla nasledovať Krista. “ 

Bolo to rozhodnutie, ktoré bolo pre ňu veľkým požehnaním, ale zároveň prinieslo desaťročie ťažkostí. "Moje šťastie a moje vyslobodenie v Ježišovi veľmi vadili môjmu manželovi," pokračuje Sumitra. "Bála som sa ho, ale naďalej som chodila tajne do kostola. Vždy to však zistil a potom ma zbil, pričom sa mi vyhrážal zabitím, ak v tom budem pokračovať. “ 

Jej manžel väčšinou používal hrubé drevené palice. Niekedy sa ju pokúsil udrieť sekerou. "Ako zázrakom ma Boh zakaždým zachránil pred kritickými zraneniami," dodáva Sumitra. Na odpor narazila nielen od jej manžela, ale aj od miestnej komunity. Dodáva: „Snažila som sa nájsť si prácu, ale kdekoľvek som sa zamestnala v mojom okolí, ľudia spoznali moju vieru a žiadali ma, aby som odišla. Moja rodina vždy zápasila s finančnými problémami a sotva sme vedeli zabezpečiť dve jedlá denne, pretože môj manžel bol jediným živiteľom. “ 

Vytrvalá modlitba

Počas toho všetkého Sumitra pevne vytrvala vo viere v Ježiša a neustále sa modlila. Jej manžel je dnes úžasným svedkom o sile vytrvalej modlitby. 

"Pokračovala som v modlitbe a po dlhých 10 rokoch ma manžel prestal trápiť," vysvetľuje. "Pretože tiež trpel duševnými problémami, ktoré sa zdali ako duchovné útoky od Zlého a ho deprimovali, začal so mnou chodiť do kostola v nádeji, že bude uzdravený ako ja."

"Chvála Bohu, zakúsil uzdravenie a prijal Krista za svojho osobného Spasiteľa!" 

Bohužiaľ, nepriateľstvo miestnych obyvateľov sa nevytratilo. Rodina bola považovaná za nečistú, pretože zanechala odveké tradície kvôli kresťanstvu. Nikto s nimi nechcel hovoriť, podobne ako u mnohých zo spoločenstva Sumitry a pracovných príležitostí bolo bolestne málo. Toto je sociálna ignorácia, najbežnejšia forma prenasledovania v Indii, ktorá zahŕňa zbavenie občanov základných privilégií - vrátane prístupu ku studni v obci, čo znamená, že kresťania museli niekedy prejsť aj päť kilometrov, aby sa napili vody.

Príspevok

Vďaka vašej štedrosti mohli partneri Open Doors pomôcť pri pracovných príležitostiach a podporiť nápad, ktorý malo pred niekoľkými rokmi spoločenstvo Sumitry, ktoré viedol pastor Hari *, ale nedokázal ho rozbehnúť. Plán spočíval v tom, že by ťažko skúšané rodiny získavali svoj príjem výrobou čipsov určených na predaj na miestnom trhu, nemali však strojové vybavenie ani suroviny, vďaka ktorým by boli ziskové. 

 „Našťastie, partneri Open Doors prišli ako odpoveď na naše modlitby a posilnili naše slabé ruky tým, že nám poskytli lepšie stroje a dobrú surovinu,“ vysvetľuje Ranu *, manželka pastora Hariho. "Naši ľudia sú tiež schopní ušetriť peniaze, čo nikdy predtým nebolo možné."

Pastor Hari dodáva: „Tento podnik teraz prináša zisk. Poskytuje malý pravidelný príjem niekoľkým rodinám zo spoločenstva. Táto iniciatíva zvyšuje ich ďalšie zdroje príjmu a zvyšuje ich finančnú stabilitu. “

To je určite prípad Sumitry. „Teraz som schopná uspokojiť potreby mojej rodiny. Moje finančné postavenie je teraz oveľa lepšie." Teraz som sebestačná a už nie som nezamestnaná. Som veľmi rada, že môžem svojou prácou podporiť aj moje spoločenstvo. “

Úspory a záchrana

Výroba sa na istý čas musela zastaviť z dôvodu lockdownu. Našťastie predtým dosiahnuté zisky umožnili rodinám prežiť toto obdobie. „Rodiny mali úspory, pretože podniku sa darilo tak dobre,“ vysvetľuje pastor Hari. 

A prekvapivo to nie sú len stabilné príjmy, ktoré projekt dosahuje. „Aj keď sa nám ľudia v našej obci stále bránia, pozerajú na nás s väčšou úctou ako predtým,“ dodáva  Hari. „Skupina sa každý deň modlí skôr ako začne pracovať vo výrobe. Vznikla aj ženská modlitebná skupina. Naše cirkevné rodiny sa rozvíjajú a prekvitajú. Nedávno prišli ku Kristovi ďalšie tri rodiny. “ 

Čas priazne 

Desať rokov predtým, ako manžel Sumitry  prijal Ježiša, pri mnohých príležitostiach ju sklamal. Ale dala sľub Bohu, že jej viera zostane neotrasiteľná. A to dodržuje – verí v silu, ktorú jej dal Boh prostredníctvom Ducha Svätého, Biblie i pomoci priaznivcov Open Doors. 

 „Nebolo to ľahké - 10 rokov verbálneho zneužívania, vyhrážok a bitia,“ uvažuje. "Ale Boh bol zdrojom mojej sily v mojom utrpení." Predtým, keď ma manžel bil, aby mi zabránil chodiť do kostola, strácala som odvahu. Keď sa mi vyhrážal sekerou, veľmi som plakala. Ale neprestala som chodiť do kostola. Je to iba Božia sila, ktorá mi umožnila zosilnieť, inak by som to neprežila. 

„Kedykoľvek som strácala odvahu, spomenul som si na Jozua 1: 5, ktorý hovorí:‚ Nikdy ťa neopustím a nenechám ťa ‘. To ma povzbudilo a sľúbila som Bohu, že aj keď ma manžel opustí, moja viera nebude otrasená. Nikdy by som neopustila Ježiša, pretože On je skutočný Boh. Aj keď pre Neho trpíme, určite sa nám neskôr odmení, a nikdy to nie je márne. On trpel na kríži kvôli môjmu hriechu, takže aj keď trpím, rozumie mojej bolesti. “

Na záver dodáva: „Teraz vidíme tento čas dobroty. Chcem poďakovať všetkým partnerom Open Doors za to, že nám pomohli v mnohých veciach. To, ako s nami stáli v našich ťažkých časoch, je úžasné. Ďakujem vám, že ste mi priniesli šťastie do života. “

* Meno zmenené z bezpečnostných dôvodov

Zdroj: Open Doors

Foto: Open Doors