Blogy

« Späť

Vianoce Adama: Dieťa získalo pre kresťanov slobodu v moslimskej dedine

Vianoce Adama: Dieťa získalo pre kresťanov slobodu v moslimskej dedine

Otec Alexis Ouedraogo nie je len kňaz. Žije v diecéze Kaya v Burkina Faso a je zodpovedný za katolícke médiá a sociálnu komunikáciu. Slúži aj v rádiu “Notre Dame ”. So svojim úsmevom, ktorý nemizne ani v problémoch, nám porozprával ako jeho ľudia zažili príchod Vianoc minulý rok.

Je to príbeh moslimského chlapca Adama, ktorého narodenie na Vianoce minulý rok spôsobilo, že bolo v dedine hlásané Evanjelium. Jeho otec, moslim, ktorý viedol dedinu je všetkými uznávaný. Zobral si už pred desiatimi rokmi štvrtú ženu, ale žiadna mu nedala dieťa. Kresťanka, ktorá bola priateľka tejto ženy ju pozvala na polnočnú vigíliu vo vedľajšej dedine. Tajne sa k nej teda pridala a pritom prosila Máriu, Matku Božiu o milosť porodiť dieťa. A práve na nasledujúce Vianoce sa jej narodil malý Adama Christmas! Musíme ešte zvýrazniť, že v dedine s moslimskou väčšinou nebolo možné do minulého roka  kúpiť zem a postaviť kostol. Kresťania boli nútení sa modliť tajne.

Akoby zázrakom, keď si to jej manžel uvedomil, čo sa stalo, hovoril každému čo sa stalo. Ale čo bolo najdôležitejšie, zakúpil zem pre kresťanov v dedine, potom sa stretol s biskupom a povedal mu, že dovolí hlásať Evanjelium v dedine. Povolí každému, kto chce, ho spoznať a žiť. A tak tento rok po prvý raz budú Vianoce oslavované v kostole. Ježiš je mostom medzi človekom a Bohom. A tiež Vianoce Adama sa stali mostom medzi moslimami a kresťanmi.

Zdroj: Aleteia

Foto: Ivan Vašíček