Blogy

« Späť

Zmena od alkoholu a drôg k inej osobe - Abnoberov príbeh

Zmena od alkoholu a drôg k inej osobe - Abnoberov príbeh

Jeho rodina sa úžasne zmenila - a vy ste pritom hrali veľkú rolu. Abnober pochádza z Kolumbie. Keď sa ako mladík zaplietol do zlej partie, rodičia ho poslali do Detského centra Open Doors. Netušili, že toto jediné rozhodnutie zmení celú rodinu

Už vo veku 12 rokov Abnober, ktorý vyrastal v zlých pomeroch /jeho otec bol alkoholik/, sa zaplietol do nesprávnej partie. Potešením sa mu stali drogy a alkohol. 

Hoci jeho matka verila v Boha, svoju vieru nepraktizovala zo strachu pred problémami kvôli tomu. Rodina bola súčasťou kmeňa, v ktorom odmietnutie účasti na tradičných festivaloch a činnostiach z vás robí „zradcu“, ktorý prinesie smolu. Kázanie je tu zakázané a vyhrážky týkajúce sa zatvárania alebo podpaľovania kostolov sú neustále.

Napriek ich odstupu ku kresťanstvu sa Abnoberovi rodičia rozhodli poslať ho do Kolumbijského detského centra, školy a domova, ktoré fungujú s vašou podporou. V tom čase mal 14 rokov a stále bol zapletený do zlej partie.

Výrazná zmena správania Abnobera vyvoláva zmenu jeho rodiny 

Viedlo to k rýchlej a mimoriadnej zmene. "Toto miesto je veľkým požehnaním," hovorí Abnober. "Odkedy ako som prišiel, naučil som sa veľa vecí." Vzdelanie v mojej pôvodnej komunite nie je také kvalitné ako tu. Naučil som sa spôsoby, ako pracovať ako jeden tím a stretol som ľudí, ktorí milujú Boha. To ma prinútilo viac rásť v poznaní Evanjelia a v mojom duchovnom živote. Je to ako môj druhý domov.“

Keď sa po roku vrátil domov na prázdniny, ľudia spoznávali iného Abnobera. "Videli na mne zmenu," spomína. "Po jednom roku som bol úplne iným človekom." 

Je úžasné, že keď bolo vidno, ako Boh v Abnoberovom živote mocne pracuje, jeho matka začala nebojácnejšie prežívať svoju vieru, a aj jeho otec sa stal kresťanom. "Ďakujem Bohu, že moja rodina je teraz kresťanská," hovorí Abnober.

Viera vedie k prepusteniu z práce a vyhrážkam smrťou 

Ako sa však v Kolumbii kresťanom často stáva, odvážne vyjadrenie viery rodiny viedlo k ich prenasledovaniu. 

„Moja mama pracovala ako vedúca škôlky pre deti, ale bola prepustená, pretože verí v Boha,“ vysvetľuje Abnober. "Začala rozprávať malým deťom o Ježišovi, ale vodcovia kmeňa to nechceli." 

Rodinný dom sa nachádza v blízkosti juhoamerickej drogovej cesty. Abnoberovi rodičia začali mladých odrádzať od drog - ale nešlo to ľahko. „Moji rodičia začali v tejto oblasti spolupracovať s kňazom,“ hovorí Abnober. "Snažia sa zabrániť deťom v obchodovaní s drogami, zato sa môjmu otcovi sa vyhrážajú smrťou." Sám už nemôže ísť na ryby, pretože potom by ho mohli zabiť, a ak chce vycestovať za hranice nášho susedstva, musí s ním ísť niekto iný.“

Nadšenie pre budúcnosť a Vianoce

Napriek týmto ťažkostiam Abnober - dnes už 22 ročný - vie, že Boh sa stará o neho a jeho rodinu. "Boh je ku mne dobrý a viem, že je so mnou." 

S očami upretými pevne na Boha sa Abnober teší na budúcnosť. „Chcel by som sa zamestnať v informatike,“ hovorí. "Ak Boh dá, dokončím štúdium budúci rok a potom budem môcť začať pracovať ako profesionál, ale chcel by som pokračovať aj v štúdiu v inom odbore." Ak sa budem ďalej rozvíjať, budem môcť lepšie pomáhať svojej rodine a slúžiť spoločnosti. “

Kmeň, z ktorého  Abnober pochádza, neslávi Vianoce, ale jeho rodina to robí a v priebehu rokov si vytvorila svoje vlastné tradície pre oslavu sviatkov. 

„Stretávame sa 24. decembra, aby sme dobre najedli a rozprávali si zážitky. Je to ako veľké  stretnutie rodiny. Toto je obdobie vďačnosti - Boh mi dal ďalší rok a ja môžem oslavovať narodenie Ježiša. Vianoce pre mňa znamenajú, že Kráľ prišiel, že tu žil ako človek a zomrel za nás. Toto sú Vianoce. “

Abnober potrebuje vaše modlitby

Vaše modlitby a podpora zohrali obrovskú úlohu pri zmene Abnobera a jeho rodiny. Z otca a syna, ktorí boli príliš ovládaní alkoholom, aby mysleli na druhých, a matky, ktorá sa bála hovoriť o viere, sú teraz milujúcou rodinou, ktorá odvážne rozpráva o svojej viere v Ježiša s ostatnými. A o pár týždňov sa rodina opäť zhromaždí, aby oslávila Ježišovo narodenie. 

Abnober prosí o ďalšie modlitby. "Prosím, modlite sa za mojich rodičov." Ich situácia je ťažká, nemajú prácu ani príjem. Ďalej majú ťažkosti s mojou babkou a bratrancom, ktorí s nimi žijú a nechcú vedieť nič o Bohu. Dokonca hovoria zle o mojich rodičoch. Modlite sa, prosím, aby moja stará mama a bratranec spoznali Ježiša. “

"Prosím, modlite sa tiež za moju dedinu." Mnoho ľudí, najmä starších ľudí, pije alkohol a veľmi im prajem, aby spoznali Boha a zakúsili zmenu svojho spôsobu života. Moja staršia sestra má choré dieťa - aj oni potrebujú vaše modlitby. A modlite sa za mňa, aby som dosiahol svoj cieľ a mal dobrú budúcnosť. “

Abnober je jedným z mnohých detí, ktoré si užili bezpečné útočisko kolumbijského detského centra. Pochádzajú z komunít, kde sa miestni obyvatelia - či už z tradičných kmeňov alebo ozbrojených gangov - stavajú nepriateľsky voči kresťanskej viere. Deti zostávajú na kratšie, alebo na dlhšie obdobie a tešia sa okrem iného z dobrého vzdelania, zábavy a spoločenstva s ostatnými deťmi a z možnosti rásť vo vzťahu k Bohu.

Preklad z Open Doors

Foto:pixabay