Celý profil

Peter patrí aj do:

Priatelia

Martin Lojek
Štefan Hrbček
Marián Dávid
Stefan Patrik Kovac
Otília Ferenčíková
Petra Murínová
Zuzana Komendová
S. Františka Čačková OSF