Celý profil
Salus animarum suprema lex.

Peter patrí aj do:

Priatelia

Martin Lojek
Štefan Hrbček
Jozef Hlinka
Robert Krett
Anna Wechterová Krištínová
Ladislav Kováč
Palo Šantavý
Peter Hayden
júl 19
14:51
apríl 2
11:36
marec 24
21:15
marec 2
9:41
január 6
12:34
september 17
23:06
august 16
19:46
január 3
0:01
Odoberať aktivity Peter Šantavý. (Otvorí sa v novom okne)