KEĎ SA BOH NEVLÁDNYM DIEŤAŤOM STÁVA

(Omšová pieseň k sv. Jozefovi)

 

1.  (Vstup)

Keď sa Boh nevládnym Dieťaťom stáva,

túli sa k Márii hlavička malá.

Jozef, muž statočný, keď prídu ťažké dni,

berie Dieťa s Matkou do ochrany.

 

2.  (Glória)

Na horách pastierom keď anjel spieva:

„Buď pokoj na zemi, buď Bohu sláva!"

Jozef, muž statočný, od hladu, od zimy

Dieťa narodené s láskou chráni.

 

3.  (Krédo)

Aká láska, Bože, aká to viera –

vidieť v tom Dieťati Vykupiteľa!

Daj veriť, Bože môj, v to Dieťa ako on –

Jozef, keď v maštali mu ustiela.

 

4.  (Obetovanie)

Dať ruky, dať srdce, tak ako Jozef,

Pánovi do služieb – dať ako obeť.

Pre lásku na zemi, v tajomnom spojení –

daj, Bože, byť s tebou a ty s nami.

 

5.  (Záver)

Keď nám trápi dušu úzkosť a úžas:

čo bude s nami a čo bude po nás?

Jozef, muž statočný, chráň lásku na zemi,

kým sa v deň posledný nenaplní.

 

6.

Keď sa biedny človek bezmocným stáva,

do dlaní sa kloní boľavá hlava.

Jozef, muž statočný, keď prídu ťažké dni,

vezmi každého z nás do ochrany.