KTO TO VIE?

 

1.

Ktože, deti, kto to vie,

– kto nás najviac miluje?

Boh je Láska – tak to je!

Ten nás najviac miluje!

 

2.

Dáva krásu kvetinkám,

lásku našim maminkám!

Boh je Láska, – tak to je!

Ten nás najviac miluje.

 

3.

Čo sa to, Bože, stalo,

že je šťastia tak málo?

Kto sa láske sprotivil,

ten to všetko zavinil.

 

4.

Čo bude, Bože, s nami?

Bez lásky sme – a sami!

Prídi, Bože, s nami buď,

nedajže nám zahynúť.

 

5.

Miloval nás tak veľmi,

narodil sa ako my.

Boh je láska, tak to je!

Ten nás najviac miluje.

 

6.

Z lásky za nás život dal,

tak veľmi nás miloval.

Boh je láska, tak to je!

Ten nás najviac miluje.

 

7.

Celý krásny a veľký

premohol smrť naveky.

Boh je láska, tak to je!

Ten nás najviac miluje.

 

8.

Ktože by ho nemal rád?

I ja ho chcem milovať.

Boh je láska, tak to je!

Ten nás najviac miluje.