Blog

« Späť

Ďakujem Bohu v novembri

Ďakujem Bohu v novembri

November je preposledný mesiac roka, hľadám a počítam dary, ktorými ma Boh obdaroval v tomto roku.

Prvým darom, ktorý je nám darovaný každý rok, sú úvodné sviatky mesiaca novembra - sviatok všetkých svätých a sviatok zosnulých. Za tieto dnes ďakuem. Hoci sa každoročne opakujú, znovu poznávam ich význam a hodnotu v novom svetle. Teraz ďakujem za tieto sviatky inak, ako pred rokmi. Vzhľadom na dianie v Cirkvi i vo svete, aj v osobnom živote, vidím hodnotu sviatkov, a vážim si ich viac ako doteraz. Svätí sú moje vzory, jednotlivci, ľudia, muži, ženy, mladí aj deti, kňazi, rehoľné osoby, matky a otcovia, robotníci aj teológovia, chudobní aj bohatí, králi, politici, ktorí šli životom ako my a zanechali nám dielo hodné nasledovania. Sú vzorom, motiváciou a obohatením.  Ďakujem Bohu za to, že ich môžeme poznať a že nám majú čo povedať, že môžu za nás prosiť u Otca v nebi, a že nám môžu pomáhať svojimi príhovormi, ak ich pomoc potrebujeme. Ku "svätým" podľa písma patria aj tí, čo sú ešte na zemi, veriaci a kresťania, ktorí sú ešte v bojoch tohoto života. Apoštoli sú moji obľúbení... Peter, hoci je prvým pápežom, veľa učí aj mňa. A Pavol tiež. jeho listy...

Ďakujem za spoločenstvá, za dary spoločenstva, za dary rodiny, ďakujem za deti.

Ďakujem za dar života, za každé dieťa, narodené v tomto roku...

Ďakujem za každý zachránený život... Ďakujem za ľudí, ktorí prežili najrôznejšie nehody, pohromy počasia a rôznych iných faktorov...

Ďakujem za obrátených, za kresťanov, ktorí sa toho roku rozhodli darovať život Bohu...

Ďakujem za každého človeka, ktorý sa angažuje pre dobro iných ľudí...

Ďakujem za politikov, ktorí sa angažujú pre dobro ľudí..., pre spavodlivosť a pravdu v zákonoch.

Ďakujem za pápeža Františka, za jeho pohľad na Cirkev a na svet, za jeho myšlienky a ciele, za jeho úprimné a jednoduché srdce...

+

Ďakujem za padajúce lístie, za slnečné dni, za vlhko hmly, za ochranu v tom počasí, ďakujem za pokojné večery, za stíšenie sa mysle, ďakujem za Slovo Božie, za sväté omše a za Cirkev... Ďakujem za ľudí, s ktorými spolu zdieľam radosť aj starosť, ďakujem za Boha...Ďakujem za Ježiša a za  jeho lásku ku mne.

Ďakujem za dar modlitby, za prítomnosť Boha v mojom živote, ďakujem za jeho lásku a milosrdenstvo.

Ďakujem za moju rodinu, za môjho manžela, za domov..., za jedlo, za ošatenie a za pekné veci, ktoré potešia srdce a motivujú myseľ...

Ďakujem za hudbu, za maľovanie, za činnosti, ktoré môžem robiť, za varenie, kedy urobím manželovi radosť, ďakujem za malé služby, ktoré majú veľkú hodnotu, ďakujem za písanie listov, ktoré posielam ako poslov lásky k mojim najdrahším....

Ďakujem za žalmy, ktorých slová sú tak nádherné, ďakujem za texty Jóba, ktorý mi pomôže vyplakať sa v žiali, ďakujem za slová proroka Izaiáša, ktorý mi dáva nádej a hovorí ku mne slová radosti a lásky Boha ku mne... Nádherné slová... Ďakujem!

+

 

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým