« Späť

Program Spišský Jeruzalem 2017

Program Spišský Jeruzalem 2017

Program Spišský Jeruzalem 2017

ŠTVRTOK, 25. máj 2017

17:00             Reštaurátorská tvorba akad. mal. Márie Spoločníkovej, vernisáž výstavy
                        Zamyslenie nad tvorbou akad. mal. Márie Spoločníkovej: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, historik, archivár
Kultúrny program: ZUŠ, Spišské Podhradie
Miesto: Spiš Gallery, Palešovo nám.48, Spišské Podhradie


PIATOK, 26. máj 2017

09:00, 11:00 Krížová cesta - Mariez - Mládežnícky spevácky zbor, Vranov nad Topľou
Hudobno-slovné pásmo pre 2. stupeň ZŠ
Pripravili: Mirka Ilečková, RNDr. Ivan Rokyta
Miesto: Katedrála sv. Martina   

10:00, 12:00  Rozprávka zo snehu
(Na motívy rozprávky H. Ch. Andersena O snehovej kráľovnej ) - pre 1. stupeň   ZŠ
Réžia a dramaturgia: Marica Harčaríková
                       Účinkuje: Detský divadelný súbor "J" – ZUŠ Jantárová, Košice
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie

10:30    Spišský Jeruzalem očami detí, vernisáž výtvarnej a literárnej výstavy
Kultúrny program: žiaci ZUŠ, Spišské Podhradie
Miesto: Podbránie Hotela Kapitula (Spišská Kapitula č. 15)

15:00   Pobožnosť krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme
Vedie: Spoločenstvo mladých zo Spišského Podhradia
Miesto začiatku pobožnosti: Spišská Kapitula, priestor pred Katedrálou sv. Martina

17.30  Slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem
Miloslav Vanc - Páni Spiša
Šimon Kubovčík, klavírny sprievod Mgr. Silvia Kubovčíková
Trio zo Spišského Podhradia:
Mgr. Štefan Genčúr, Dis. art . – alt, saxofón, gitara
Anton Fuchs – piano
Mgr. Zdenka Poklembová, Dis. art. – spev
Miesto: Katedrála sv. Martina

19:00   Joel Worship Band, koncert chválovej kapely zo Sabinova
Chvály, svedectvá, evanjelizácia
Miesto: Park kultúry za MsÚ, Spišské Podhradie
  V prípade nepriaznivého počasia Kino Slovan, Spišské Podhradie


SOBOTA, 27. máj 2017

09:00   Pútnická sv. omša v Spišskom Jeruzaleme
Celebruje: ThDr. Peter Majda, PhD., rektor Kňazského seminára biskupa
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
Hudobný sprievod: Dychová hudba Ordzovianka
Miesto: Pažica, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
V prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina

10:30, 13:30 Pamiatky UNESCO
Terénne exkurzie - prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme
  Lektori: Mgr. Vladimír Olejník – archivár, Spišské biskupstvo
     RNDr. Marta Nižňanská – botanička, Múzeum Spiša
     RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ, Múzeum Spiša
  Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula

10:15  Prehliadka speváckych zborov  
Zbor Gregoriana, Košice      
Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia, Spišská Nová Ves
Miešaný spevácky zbor Egídius, Bardejov 
Komorný spevácky zbor VOCALS pri PKO, Prešov
Miesto: Katedrála sv. Martina 

14:30   Historický sprievod, spoločnosť VIA CASSA
  Spišská Kapitula - železničná stanica Spišské Podhradie a späť

15:00  Návrat „Haničky“ pod Spišský hrad
Slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy
Kultúrny program: Dychová hudba Ordzovianka
        DFS Branisko - ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Železničná stanica, Spišské Podhradie

17: 00  Projekt populárnej hudby
ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Katedrála sv. Martina
 
18:00  Mystériá, spoločnosť VIA CASSA
  Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi
  Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

20:30  Sakrálna krajina
Prednáška o Spišskom Jeruzaleme, kalváriách, sakrálnych krajinách
  Prednášajúci: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.,            
  Hudobný sprievod: Anton Fuchs, ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie


NEDEĽA, 28. máj 2017

09:00   Pontifikálna sv. omša
Celebruje: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup
Miesto: Katedrála sv. Martina

10:30, 13:30 Pamiatky UNESCO
Terénne exkurzie - prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme
  Lektori: Mgr. Vladimír Olejník – archivár, Spišské biskupstvo
     RNDr. Marta Nižňanská – botanička, Múzeum Spiša
     RNDr. Pavol Chromý – krajinný ekológ, Múzeum Spiša
  Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža, Spišská Kapitula

10:30  Mária s učeníkom pod krížom
Lauda (hudobná forma z čias sv. Františka z Asissi)
Libreto: Štefan Baláž
Hudba: Bernard Herstek
Mária: Miriam Brandisová
Učeník: Martin Mesarč
Hrá: Kvarteto REMIREDO
Miesto: Katedrála sv. Martina

13:00 Christos voskrese iz mertvych - Kristus vstal z mrtvých
Chrysostomos, Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor Vranov nad Topľou
Slávnostná veľkonočná akadémia
Diriguje: Anna Maťašová
Sprievodné slovo: Anna Maťašová ml.
Pripravil: Mgr. Andrej Lakatoš
Miesto: Katedrála sv. Martina

14:00    Historický sprievod, spoločnosť VIA CASSA
  Spišská Kapitula – Mariánske námestie, Spišské Podhradie a späť

15:00   Mystériá, spoločnosť VIA CASSA
Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

16:30   Od jasieľ po Golgotu - Mária Kotorová
Hudobno-poetický recitál
Miesto: Katedrála sv. Martina

17:00  JANAIS 
  Koncertné vystúpenie
  Miesto: Katedrála sv. Martina

18:00  Záver festivalu Spišský Jeruzalem
  Miesto: Katedrála sv. Martina

Sprievodné aktivity So, Ne, 10:00 – 17:00:

- Premietanie filmu Spišský Jeruzalem, scenár: Pavel Dvořák
- Prezentácia audiovizuálneho pásma „- Sakrálna krajina pri Spišskej Kapitule“ – doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
Miesto: Sýpka Hotela Kapitula (Spišská Kapitula č. 15)

- Razenie medailónov pútnika
- Predajné remeselné stánky – Domov sociálnych služieb, Spišské Podhradie
- Prezentačný stánok KOCR
- Prezentačný stánok SOS s propagačnými materiálmi Spišského Jeruzalema
Miesto: Spišská Kapitula, námestie

- Stredoveký stanový tábor – spoločnosť VIA CASSA
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

- Tvorivé dielne pre deti i dospelých, výtvarníčky OZ Bottega z Košíc
Miesto: Podbránie Kňazského seminára, Spišská Kapitula

- Spišský Jeruzalem z konského povozu
Miesto: Pažica, Spišské Podhradie