Článok

V súčasnosti detské stretko vedú rehoľné sestry a pomáhajú im animátori:

 

Článok

Článok

 

Ďakujeme setre Janke za to, že viedla detské stretko. Toto vídeo chce ukázať našu vďačnost. 

Článok

Článok

 

Sestry janka a Vierka nacvičili s deťmi dramatické spracovanie udalostí Vianoc, ako ich opisujú evanjelíá.

V prezentácií sú k pozretiu fotky z divadla detského stretka.

Článok

Spomienku na svätého biskupa Mikuláša sme oslávili liturgicky a aj tradične scénicky - keď pri tejto príležitosti niekto znázorňuje tohto svätého a jeho skutky lásky, ktoré konal podľa evanjelia.

 

Článok

Naši hostia z Olomouca po svätej omší pripravili pre deti hry a súťaže.

Na fotkách je kapela Džido pani.

Denný tábor 2011

Denný tábor pre deti

V pracovných dňoch  od 16.08 – 25.08. 2011 sa konal  Denný tábor pre deti z Krížovej Vsi, ktorý  viedli misijné sestry SSpS v spolupráci s laickými animátormi a  bol zameraný na aktívne využitie voľného prázdninového času rómskych detí.  

            Každý deň sme začali prezentáciou účastníkov, potom nasledovala úvodná modlitba a rozmanitý program. Každý deň bol zameraný na inú aktivitu.  Tvorivou formou deti rozvíjali svoju fantáziu pri vyrábaní pohľadníc, obrazov z krepového papiera a predmetov z prírodných materiálov. Jeden deň sme venovali Zumbe, Erko – tancom a iným tanečným aktivitám. Tri dni sme strávili v okolitej prírode pri rôznych pohybových a poznávacích aktivitách. Absolvovali sme súťaž v skupinách zameranú na spoluprácu, rýchlosť a obratnosť. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Dynamikou boli rôzne piesne a tiež matematické príklady a diktáty. Každý deň sme ukončili modlitbou. Tábor sme ukončili opekačkou.

                                                                                  

            Pozitívnu spätnú väzbu na túto akciu sme dostali od detí ako aj od ich rodičov.

Výlet detského stretka jún 2011

 

Detské stretko, kotré funguje už niekoľko rokov si 14.6.2011 urobilo trochu netradičný program. Začal sa detskou sv. omšou s témou o čnostiach a pokračoval opekačkou, hrami v prírode a rozhovormi.

Článok

Karneval 2010