Blog

Prvá tohtoročná Rómska Samária uvádza

Pápež František zvykne hovoriť: „Je mi milšia »otlčená« Cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc, než Cirkev chorá z uzavretia a pohodlnosti, z upätosti na vlastné istoty.“ Sme ochotní vidieť Rómov ako vnútornú misiu Cirkvi na Slovensku a vyjsť z vlastnej zóny komfortu do rómskych komunít, ktoré sú okolo nás?
Čítaj ďalej o Prvá tohtoročná Rómska Samária uvádza »

Je pohár rómskej misie poloprázdny alebo poloplný?

Pre Židov a dokonca pre Ježišových učeníkov bola pred 2 000 rokmi Samária – ten kúsok zeme medzi Judeou a Galileou – tým posledným miestom, kam by chceli ísť, nieto ešte tam svedčiť o Bohu. Avšak Pán Ježiš mal iný postoj k Samaritánom než jeho súčasníci. Miestom, ktoré Židia zďaleka obchádzali, Ježiš spokojne prechádzal. Tam, kde sa Židia nestýkali, Ježiš viedol rozhovor, dokonca so ženou, Samaritánkou. Tam, kde Židia videli problém, Ježiš videl žatvu sŕdc pripravených pre Božie kráľovstvo. Tam, kde Ježišovi učeníci chceli zvolávať oheň trestu, Ježiš priniesol oheň Ducha. Práve vychádza druhé číslo časopisu Rómska Samária, ktoré ponúka odpoveď na otázku uvedenú v titulku.
Čítaj ďalej o Je pohár rómskej misie poloprázdny alebo poloplný? »

Vychádza Rómska Samária - prvé číslo časopisu o rómskej misii

Keď som videl mapu Slovenska znázorňujúcu, koľko Rómov a v akých regiónoch prevažne žijú, pripomenula sa mi podobná mapa Palestíny z čias Ježiša Krista. Aj tá bola rozdelená medzi Júdeu a Galileu, kde prevažne žili Židia, pričom medzi týmito regiónmi sa nachádzala Samária, kde žili Samaritáni. Židia Samaritánov aj po mnohých stáročiach, čo žili vedľa seba, považovali za „cudzí prvok“ a bola medzi nimi silná bariéra vzájomného odmietania a národnostnej neznášanlivosti. No platilo to aj opačne. Nerozprestiera sa na Slovensku pred nami Slovákmi podobná „rómska Samária“?
Čítaj ďalej o Vychádza Rómska Samária - prvé číslo časopisu o rómskej misii »

Kristus Kráľ spájal Rómov i Slovákov na FestRome

Nech žije Kristus Kráľ! Pod týmto mottom, ktoré bolo zvolaním prvého blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza Mallu vo chvíli jeho mučeníckej smrti, sa uskutočnil 11. ročník rómsko-slovenského hudobného festivalu FestRom. Hoci bl. Zefirín bol Róm, jeho viera v Krista a mučenícka smrť ho spojila s ďalšími obeťami španielskej občianskej vojny, ktorí zväčša neboli Rómovia. Teraz ich spája spoločný festival pred Božím trónom v nebi. Presne o toto sa usiluje aj FestRom tu na zemi svojimi dvoma špecifikami. Je putovný – takmer každý rok sa koná na inom mieste. A nie je určený len pre Rómov, ale chce byť rómsko-slovenským festivalom, ktorý cez spoločnú vieru a oslavu Boha buduje vzájomné mosty.
Čítaj ďalej o Kristus Kráľ spájal Rómov i Slovákov na FestRome »

Pozvánka na FestRom

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov, Umelecké centrum F6 a OZ Horúci tím pozývajú na rómsko-slovenský gospelový festival FESTROM 2017, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. mája 2017 od 13.00 do 20.00 h na amfiteátri v Kružlove pri Bardejove. Jeho hlavným cieľom je spájať slovenský a rómsky národ. Pri príležitosti 20. výročia od blahoračenia prvého blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza Mallu sú mottom podujatia jeho posledné slová pred mučeníckou smrťou: "Nech žije Kristus Kráľ!" Svätú liturgiu o 18:00 h bude sláviť prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Na podujatí vystúpia kapely F6, Lamačské chvály, FIL3, Krížová Ves a ďalší. Tešíme sa na všetkých, ktorí prídu. Tí, ktorí nemôžu prísť, myslite na nás v modlitbách.
Čítaj ďalej o Pozvánka na FestRom »

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

V Prešove sa v poslednú nedeľu lámali ľady medzi Slovákmi a Rómami. Na otvorené modlitbové stretnutie spoločenstva Marana tha v miestnej hádzanárskej hale zavítal 80 členný rómsky bigband a spevácky zbor vystupujúci rámci projektu Bararas (po slovensky „chválime“) s podtitulom: pretože túžime spájať slovenský a rómsky národ.
Čítaj ďalej o Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty »

Tábory, na ktorých bolo živo

Aj tento rok sme leto prežili na táboroch a na rôznych spoločných akciách, ktoré spojili 150 mladých i starších z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a iných komunít a dali nám inšpiráciu do pravidelných aktivít počas školského roka.
Čítaj ďalej o Tábory, na ktorých bolo živo »

Horieť, ale nevyhorieť

Toto bolo hlavné motto tohtoročnej konferencie pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách, na ktorej sa v rekolekčnom dome pallotínov v Spišskej Novej Vsi zišlo do 70 účastníkov z rôznych regiónov východného Slovenska ale i z Česka. Svoju inšpiráciu čerpá z príbehu o tom, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v kríku, ktorý horel a nevyhorel. Prečo to tak bolo? Jednou z možností je, že sám Mojžiš prežíval vnútorné vyhorenie, a preto ho chcel Boh naučiť, ako má svojom živote horieť a nevyhorieť. Ak by sa to nenaučil, zrejme by sa nedožil 120 rokov, ani by nebol schopný zvládnuť náročné poslanie, ktorým ho Boh poveril.
Čítaj ďalej o Horieť, ale nevyhorieť »

Byť, či nebyť?!

Biblicko-osobný pohľad na migračnú a utečeneckú krízu
Čítaj ďalej o Byť, či nebyť?! »

Ako obstáť pred Pilátmi dneška?

Alebo dôsledky uznania homosexuálnych "manželstiev" na spoločnosť na príklade šikanovia a prenasledovania americkej úradníčky Kim Davisovej
Čítaj ďalej o Ako obstáť pred Pilátmi dneška? »

Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?

Pred vyše 3500 rokmi sa stala zvláštna udalosť. Boh sa zjavil mužovi menom Abrahám, ktorý hoci bol starý, veľmi túžil so svojou manželkou po dieťati. Boh mu oznámil, že bude mať syna, ale zároveň mu povedal o druhom dôvode svojho zjavenia. Abrahám žil v blízkosti miest, kde ľudia mali hojnosť všetkého. To ich však neviedlo k vďačnosti ale k pyšnej sebestačnosti, k utláčaniu chudobných a sexuálnej zvrátenosti. Preto Boh povedal Abrahámovi: "Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť." Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?
Čítaj ďalej o Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet? »

Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Na prelome júla a auguste sme v spolupráci so ZKSM a Spoločenstvom apoštola Pavla z Čičavy zorganizovali v Spišskej Belej konferenciu pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách na východe Slovenska. Náš spoločný program vyvrcholil FestRomom v Krížovej Vsi.
Čítaj ďalej o Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život »

Leto, ktoré obohatilo mnohých

Prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my by sme sa s vami radi podelili o to, čo sme zažili v našom centre i mimo neho.
Čítaj ďalej o Leto, ktoré obohatilo mnohých »

Áno manželstvu a rodine je hlasom za slobodu v našej krajine

Dokážu sa občania Slovenska vzoprieť totalitnej rodovej ideológii, ktorá k nám tentoraz vanie od západu, alebo sa jej pokorne poddajú? Ja si myslím, že sa jej skôr či neskôr postavia na odpor. História 20. storočia k tomu poskytuje dostatok príkladov. Najbližšia príležitosť je túto sobotu 7. februára roku Pána 2015.
Čítaj ďalej o Áno manželstvu a rodine je hlasom za slobodu v našej krajine »

Nie je čas mlčať...

Na Slovensku sa 7. februára 2015 uskutoční referendum o tom, aký charakter manželstva a rodiny chceme mať v našej krajine. V našej ústave sa uvádza, že referendum slúži pri rozhodovaní o dôležitých otázkach verejného záujmu. Toto ľudové hlasovanie iniciované petíciou s podpismi vyše 400 tis. občanov je veľmi vážne, lebo ovplyvní smerovanie Slovenska na dlhé roky dopredu viac než ktorékoľvek parlamentné alebo iné voľby.
Čítaj ďalej o Nie je čas mlčať... »

Centrum oživili ďalšie vitráže na skle maľované

Túto nedeľu na sviatok Povýšenia sv. kríža prišiel do nášho centra spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, aby tu vyslúžil sviatosť birmovania pre 40 birmovancov. V rámci slávnosti požehnal aj nové vitráže na skle maľované, ktoré budú umelecky skrášľovať priestory nášho centra.
Čítaj ďalej o Centrum oživili ďalšie vitráže na skle maľované »

Služba Cirkvi v rómskych komunitách rezonovala na konferencii v Spišskej Kapitule

Prelom augusta a septembra sa stal pre všetkých, ktorí sa venujú Rómom výnimočným, kvôli trojdňovej konferencii Služba Cirkvi v rómskych komunitách, ktorú zorganizovala Rada pre Rómov a menšiny pri KBS.
Čítaj ďalej o Služba Cirkvi v rómskych komunitách rezonovala na konferencii v Spišskej Kapitule »

Leto u nás nie je nuda

V lete sa mnohé rómske deti a mládež v Krížovej Vsi a Veľkej Lomnici nenudila. Dôvodom bolo, že ako minulé prázdniny, aj tieto mali príležitosť zúčastniť sa piatych letných táborov.
Čítaj ďalej o Leto u nás nie je nuda »

Formačné stretnutia s Glóriou Gray

Božie cesty sú nevyspytateľné...
Čítaj ďalej o Formačné stretnutia s Glóriou Gray »

Karneval prieniesol deťom radosť

Dňa 3.3.2014 sa u nás uskutočnil detský karneval. Približne okolo 80 zamaskovaných detí zaplnili v sprievode svojich rodičov sálu Duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi.
Čítaj ďalej o Karneval prieniesol deťom radosť »

Kresťanská kapela je nástroj v Božích rukách

Prinášam vám rozhovor s členom kapely JekhDrom Petrom Hangurbadžom, ktorá pôsobí v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku.
Čítaj ďalej o Kresťanská kapela je nástroj v Božích rukách »

Dobrá novina v rómskej osade

K vianočnému času patrí koledovanie - ohlasovanie radostnej zvesti o narodení dieťaťa Ježiša Krista v Betleheme. Dňa 22. 12. 2013 sa deti z Cirkevného centra voľného času v Krížovej Vsi – v kolónii zapojili do koledovania v rámci projektu „Dobrá novina”.
Čítaj ďalej o Dobrá novina v rómskej osade »

Vitráže na skle maľované

V našom centre počas slávenia štvrtej adventnej nedele boli požehnané štyri vitráže maľované na oknách kaplánom o. Michalom Holíkom. Tieto vitráže budú skrášľovať spoločenskú sálu, kde sa schádzame na sv. omšu a modlitby.
Čítaj ďalej o Vitráže na skle maľované »

Seminár Život v Duchu Svätom nás obohacuje

Na prvom stretnutí k nám zavítali Tom Edwards so svojím tímom z USA a Českej republiky, aby nám slovom a pantomímou sprostredkovali prvú tému seminára – Maj smäd po Bohu. Tom Edwards, ktorý na Slovensko prichádza už dlhé roky ako misionár z americkej organizácie Renewal ministries, hovoril tiež svoje svedectvo ako pred 40 rokmi prežil obrátenie práve...
Čítaj ďalej o Seminár Život v Duchu Svätom nás obohacuje »

Pokračujeme vo formácii rómskych služobníkov

Od októbra pokračujeme vo FOrmácii RÓmskych Služobníkov (skratka FOROS), ktorou prechádza raz mesačne približne 30 rómskych služobníkov z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a Podsadku.
Čítaj ďalej o Pokračujeme vo formácii rómskych služobníkov »

Prečo slávime nedeľu a nie sobotu?

V našom centre sme mali ďalšiu modlitbu chvál spojenú s katechézou, počas ktorých preberáme Desatoro z perspektívy nášho vykúpenia Ježišom Kristom. V októbri sme sa zamýšľali nad tretím Božím prikázaním: Spomni, aby si sviatočný deň svätil.
Čítaj ďalej o Prečo slávime nedeľu a nie sobotu? »

Stretnutie s birmovancami v Bystranoch

Začiatkom októbra sme v malom tíme vyrazili do Bystrian, kde nás pozval miestny duchovný otec Pavol Hucík k rómskym birmovancom. Keď sa povie rómsky birmovanec nie je to mnohokrát to isté ako slovenský birmovanec. Veď posúďte sami.
Čítaj ďalej o Stretnutie s birmovancami v Bystranoch »

Letné tábory, alebo čo sa dialo v lete medzi nami

V lete sme mali bohatý program, ktorý bol naplnený rôznymi tábormi pre deti a pre mladých.
Čítaj ďalej o Letné tábory, alebo čo sa dialo v lete medzi nami »

FOROS 9

FOROS - formácia rómskych služobníkov.
Čítaj ďalej o FOROS 9 »

FOROS 8

Foros = formácia rómskych služobníkov
Čítaj ďalej o FOROS 8 »

Bezúhonnosť srca

Siedme formačné stretnutie rómskych služobníkov
Čítaj ďalej o Bezúhonnosť srca »

Prvé a najväčšie prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou.
Čítaj ďalej o Prvé a najväčšie prikázanie »

FOROS 5

formácia rómskych animátorov pokračuje.
Čítaj ďalej o FOROS 5 »

Dobrá novina v Krížovej Vsi

Asi netradične, ale už deň pred Štedrým dňom sa po osade v Krížovej Vsi rozliehal spev koledníkov z Dobrej noviny. Koledami a vinšami chceli navodiť radostnú atmosféru z očakávania príchodu nášho Spasiteľa. 34 rodín  im otvorilo nielen svoje príbytky, ale aj srdcia a svoje štedré dlane.      
Čítaj ďalej o Dobrá novina v Krížovej Vsi »

Božie prikázania nie sú ťažké

25.11.2012 bola v rómskom duchovno spoločenskom stredisku sv- omša a po nej chvály
Čítaj ďalej o Božie prikázania nie sú ťažké »

FOROS

Formačné stretnutia rómskych služobníkov
Čítaj ďalej o FOROS »

Nový vzhľad stránok

Po dvoch rokoch na portáli "mojakomunita.sk" je tu čas radikálnej a jednotnej zmeny vzhľadu
Čítaj ďalej o Nový vzhľad stránok »

Chvály s vyučovaním o pravej mariánskej úcte - 3. časť

V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! (Kol 4, 2)
Čítaj ďalej o Chvály s vyučovaním o pravej mariánskej úcte - 3. časť »

Vyučovanie o pravej mariánskej úcte - 2. časť

na chválach 9.9.2012 odznel druhý blok vyučovania o pravej mariánsskej úcte. Toto vyučovanie viedol Róbert Neupauer.   vyučovanie si môžete vypočuť TU.
Čítaj ďalej o Vyučovanie o pravej mariánskej úcte - 2. časť »

Futbalový turnaj

7. ročník futbalového turnaju o "Pohár blahoslaveného Zefirina Jimenesa Mallu"
Čítaj ďalej o Futbalový turnaj »

O pravej Mariánskej úcte - 1. časť

12.augusta 2012 bola sv. omša. V homílií sa veriacim prihovoril diakon Peter Gáži. Po sv. omši boli chvály. Vyučovanie na týchto chválach mal Róbert Neupauer a bolo zamerané na Pannu Máriu vo svetle Božieho slova.  Vyučovanie si môžete vypočuť TU.     Audio a foto: Štefan Hrbček
Čítaj ďalej o O pravej Mariánskej úcte - 1. časť »

Nedokázala som žehnať iným

Lucia hovorí svedectvo s sebe a svojej rodine - ako ju Boh viedol a zmenil.
Čítaj ďalej o Nedokázala som žehnať iným »

Rozlúčka s naším kaplánom o. Štefanom

V nedeľu sme sa po sv. omši a chválach rozlúčili v našom centre s naším kaplánom otcom Štefanom Hrbčekom, ktorý odchádza na nové pôsobisko v Starej Ľubovni.
Čítaj ďalej o Rozlúčka s naším kaplánom o. Štefanom »

Seminár o katechizácii a pastorácii Rómov

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval dňa 23.6.2012 seminár na tému katechizácie a pastorácie Rómov. Účastníci seminára mali možnosť spoznať pastoračné aktivity z farností a rómskych pastoračných centier v Rakúsoch, Lomničke, Čičave a Krížovej Vsi.
Čítaj ďalej o Seminár o katechizácii a pastorácii Rómov »

Privítanie novokňaza v centre

Naša farnosť dostala novokňaza. Volá sa Karol Križian a pochádza z Okoličného pri Liptovskom Mikuláši. V nedeľu 1.7.2012 sme ho s radosťou privítali v našom rómskom duchovno - spoločenskom stredisku. Budeme ho sprevádzať svojimi modlitbami.  Foto: Štefan Hrbček
Čítaj ďalej o Privítanie novokňaza v centre »

Miništrantský výlet

Pán farár Andy Legutký nás prijal vo svojom farskom areáli.
Čítaj ďalej o Miništrantský výlet »

Nočná premietaná krížová cesta

Veriaci z kolónie z Krížovej Vsi sa včera večer zhromaždili, aby v modlitbe uvažovali o veľkosi Božej lásky a o dare spásy. Modlitbu viedol Mário Horváth a hudbou slúžila kapela Džido paňi (SK: živá voda) . Pre mnohých to bol čas pokánia a návratu k Bohu. foto: Štefan Hrbček
Čítaj ďalej o Nočná premietaná krížová cesta »

Seminár o Duchu Svätom s Glóriou Gray

Po roku opať medzi nás zavítala katolícka evanjelizátorka Glória Gray. Od 11.6.2012 do 15.6.2012 každý večer o 18:00 prebieha seminár o Duchu Svätom. Každé stretnutie pozostáva z modlitby, vysvetľovania a vyučovania Božieho Slova a z diskusie.  Ďakujeme Bohu, že nám posiela správnach ľudí ktorí nás vedú k stále bližšiemu vzťaku s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým.   ...
Čítaj ďalej o Seminár o Duchu Svätom s Glóriou Gray »

Deň detí

Deň detí sa už stal tradičnou verejnosti prístupnou aktivitou v našom centre, ktorá sa teší veľkej obľube.
Čítaj ďalej o Deň detí »

Škola chvál s Mirom Tóthom

Fotky a audio z ďalšieho stretnutia školy chvál
Čítaj ďalej o Škola chvál s Mirom Tóthom »

Vigília TURÍC

Vitaj Duchu Svätý medzi nami, prebyvaj s nami a v nás, obnovuj aj v súčasnej Cirkvi divy TURÍC,
Čítaj ďalej o Vigília TURÍC »

Voľnočasové aktivity v centre

Nízkoprahové aktivity
Čítaj ďalej o Voľnočasové aktivity v centre »

Animátori v Lomničke

Tretí ročník rómskej animátorskej školy má aj praktickú náplň.
Čítaj ďalej o Animátori v Lomničke »

Výlet animátorov

Čo sme spolu prežili.
Čítaj ďalej o Výlet animátorov »

Jude Antoine v Krížovej Vsi

Blog o návšteve Juda Antoina v Krížovej Vsi
Čítaj ďalej o Jude Antoine v Krížovej Vsi »

"OPEN AIR" evanjelizacia

Navštívili sme farnosť Hrabušice.
Čítaj ďalej o "OPEN AIR" evanjelizacia »

Ako sme prežili sväté trojdnie

Veľká noc je sviatkom pravej kresťanskej radosti.
Čítaj ďalej o Ako sme prežili sväté trojdnie »

Chvály. Téma: úprimnosť pred Bohom

Boh je hoden našej oslavy, vďaky a chvály. Kto si uvedomuje Božie dary rád uzná dobrotu a štedrosť Darcu.
Čítaj ďalej o Chvály. Téma: úprimnosť pred Bohom »

Výmena rehoľných sestier

Sestru Janku nám preložili do Ivánky pri Nitre, namiesto nej prišla sestra Mária.
Čítaj ďalej o Výmena rehoľných sestier »
Ukazujem 1 - 60 z 85 výsledkov.
Položiek na stránku 60
z 2