Blog

« Späť

Prečo slávime nedeľu a nie sobotu?

Prečo slávime nedeľu a nie sobotu?

V našom centre sme mali ďalšiu modlitbu chvál spojenú s katechézou, počas ktorých preberáme Desatoro z perspektívy nášho vykúpenia Ježišom Kristom. V októbri sme sa zamýšľali nad tretím Božím prikázaním: Spomni, aby si sviatočný deň svätil.

Keďže Ježiš neprišiel zrušiť Zákon ani prorokov, zamerali sme sa na to, ako sa tento príkaz naplnil v Kristovi. Židia slávili sobotný odpočinok, lebo si pripomínali Božie stvoriteľské dielo, že všetko máme od Boha a hoci je naša práce dôležitá, neboli sme stvorení pre ňu ale pre vzťah s naším Bohom. Zároveň Boh prikázal Židom sláviť šabat, aby si pripomínali, že boli otrokmi v Egypte, ale Boh ich odtiaľ vyslobodil mocnou rukou.

A toto sa naplnilo v nedeľu Kristovho vzkriesenie, kedy Ježiš svojím vykúpení a zmŕtvychvstaním dokonal dielo nového stvorenia a oslobodil nás nie z faraónovho otroctva, ale z otroctva hriechu, smrti a diabla. Preto nedeľa je pre nás výsadným dňom, kedy sa stretávame so vzkrieseným Kristom a jeho Duchom v Božom slove, v zhromaždení Božieho ľudu, v Eucharistii, v modlitbe a v skutkoch lásky.

Hovorili sme tiež o praktických aspektoch slávenia nedele, ktoré medzi dnešnými kresťanmi absentuje, či už nakupovaním alebo ničnerobením. Nedeľa neznamená, že nič „nedělá“ ale je to pre nás „voskresenie“.

Tu sú ešte niektoré citáty od cirkevných otcov, ktoré ma oslovili, keď som sa pripravoval na túto tému:

Ak Boh „odpočíval“ v siedmy deň, aj človek má „prestať pracovať“ a nechať aj iných, najmä chudobných, aby „si oddýchli“. Sobota prerušuje každodenné práce a umožňuje oddych. Je to deň protestu proti otroctvu práce a kultu peňazí. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2172

„V Pánov deň sa zhromažďujte, lámajte chlieb a ďakujte.“ Didaché, ranokresťanský spis z 1. storočia

„Tí, čo žili v starom poriadku vecí, prešli k novej nádeji; už nezachovávajú sobotu, ale žijú podľa Pánovho dňa, v ktorom i náš život povstal skrze neho a skrze jeho smrť.“ sv. Ignác Antiochijský, prelom 1. a 2. Storočia

Nedeľa znamená naozaj jediný deň, ktorý bude nasledovať po terajšom čase, bez konca, ktorý nebude poznať ani večer, ani ráno, nepominuteľný vek, ktorý nebude môcť zostarnúť. Sv. Bazil Veľký, 4. storočie

Všetko, čo sa totiž uskutoční na konci sveta, bude len rozšírením a podrobným vyjadrením toho, čo sa stalo v deň, v ktorom umučené telo Ukrižovaného bolo mocou Ducha Svätého vzkriesené a stalo sa prameňom Ducha Svätého pre ľudstvo. Bl. Ján Pavol II., 20. storočie

Láska k pravde hľadá posvätný čas k odpočinku, potreba lásky sa podujíma na odôvodnenú prácu. sv. Augustín, 5. storočie

Väčšinu vyučovania si môžete vypočuť nižšie alebo tu:

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým