Na tejto stránke a na stránke kapely JEKH DROM sú fotky vídeá a audio nahrávky, ktoré skonkrétňujú predstvu o udalostiach ktoré sú stručne opísané v tomto priereze históriou Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

naši podporovatelia

Renovabis www.renovabis.de

Kirche in Not www.kirche-in-not.de

Fond sociálneho rozvoja www.fsr.gov.sk

Obec Krížová Ves www.krizovaves.sk

Rímsko-katolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie www.kapitula.sk

Rímsko-katolícka cirkev farnosť Spišská Belá www.mojakomunita.sk/web/farnost-spisska-bela

Nadácia Intenda www.intenda.sk

Článok

Kto nás zastrešuje

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze www.komisia.sk

 

Naši partneri

Rímsko-katolícka cirkev farnosť Spišská Belá http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-spisska-bela

Obecný úrad Krížová Ves www.krizovaves.sk

Diecézne centrum voľného času vo Važci http://www.komisia.sk/kpm/o-nas/58-dcvc-vazec.html

Centrum voľného času pátra Augustína Krajčíka www.cvckrajcik.sk

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže www.zksm.sk

Pastoračné centrum pre Rómov v Čičave http://mojakomunita.sk/web/pcr-cicava

Farnosť Lomnička http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka

Kapela F6 http://www.kapelaf6.sk/sk/

História

Otec biskup František Tondra na žiadosť farára Štefana Horvátha posväcuje v rómskej osade kríž a oltár, pri ktorom sa každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slúži sv. omša (bolo by dobré preskenovať fotku z farskej kroniky a zistiť presný dátum z farskej kroniky)

90. roky – s rómskymi deťmi a mládežou pracujú kapláni zo Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) a aj rehoľníčky z Kongregácie sestier služobníčok najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej (tiež pozrieť nejaké foto vo farskej kronike, ale aj Zuzka Fedorová sa pozrie)

1997 – 2000 – vzniká malé spoločenstvo okolo Zuzany Fedorovej a Františka Venglíka, do ktorého prichádza niekoľko mladých Rómov. Spoločenstvo sa intenzívne modlí za evanjelizáciu Rómov v Krížovej Vsi. Pán im dáva prísľub duchovnej obnovy medzi Romami. (foto Zuzka Fedorová)

1998 – 1999 – s Rómami intenzívnejšie pracujú kapláni Jozef Červeň a Marcel Macala

2000 – správcom farnosti Spišská Belá sa stáva Vladimír Dzurenda, ktorý zapája laikov do evanjelizácie Rómov v Krížovej Vsi (fotk sú k dispozícií vo farskej kronike)

2001 – pod vedením kaplána Pavla Hucíka sa koná v Krížovej Vsi evanjelizačný seminár, ktorý navštevuje viacero Rómov (foto Pali Hucík, alebo Robo)

2001 – 2003 –  konajú sa tábory pre deti a mladých Rómov z Krížovej Vsi a okolitých obcí, pri ktorých sa snažíme viac spoznať Rómov a ich kultúru. Kaplán Pavol Hucík nacvičí s mladými muzikál, s ktorým navštevuje viacero obcí. Zisťujeme, že Rómovia sú veľmi otvorení na duchovné veci (foto – Robo)

August 2003 – organizujeme evanjelizačný kurz pre Rómov zo Spiša. Začína sa naša hlbšia spolupráca s grécko-katolíckym kňazom Martinom Mekelom

2002 – 2003 – vzniká a dozrieva plán výstavby Rómskeho duchovno-spoločenského strediska, ktoré bude spravovať Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Uvedomujeme si, že nastal čas, aby sme urobili krok a vstúpili priamo do stredu rómskej osady. Otec Ján Buc a Vladimír Dzurendza idú do Nemecka hľadať finančné zdroje na toto dielo.

2002 – 2004 – pod vedením Mareka Vnenčáka a Jaroslava Bachledu zo Spišskej Belej funguje v dedine malé spoločenstvo, ktoré navštevuje viacero Rómov

2004 – po premietaní filmu Ježiš a následnej evanjelizácii v rómskej osade vzniká malé 10 až 15 členné základňové spoločenstvo, ktoré sa pod vedením Róberta Neupauera stretáva najprv u Ľuby Horváthovej potom u Aleny (Lujzy) Hangurbadžovej – foto Robo

2004 – nový farár ThLic. Peter Petrek podporuje projekt výstavby Duchovno-spoločenského strediska

2005 – nemecká cirkevné nadácie Renovabis a Kirche in Not ako aj Fond sociálneho rozvoja uvoľňujú finančné prostriedky na výstavbu Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi

2006 – 2007 – prebieha výstavba Duchovno-spoločenského strediska

2006 – prichádza k nám kaplán Štefan Hrbček, ktorý pomáha v práci s Rómami

september 2007 – na sviatok Povýšenia sv. Kríža sa slávnostne otvára Duchovno-spoločenského stredisko za účasti otca biskupa Štefan Sečku.

október 2007 – do strediska prichádza ako dobrovoľník Marek Mikurda a rozbieha sa činnosť krúžkov pod Diecéznym centrom voľného času vo Važci.

od septembra 2007 – v stredisku prebieha výučba chlapcov zo Strednej súkromnej odbornej školy v Kežmarku

december 2007 – každú druhú nedeľu v mesiaci sa konajú pravidelné modlitby chvál, s vyučovaní a príhovorami.

december 2007 – február 2008 – v stredisku prebieha súťaž Krížová Ves hľadá superstar, ktorá vyvrcholí evanjelizáciou, po skončení ktorej mnohí Rómovia otvárajú svoje životy Ježišovi Kristovi, žiarivej rannej hviezde. Začína obdobie duchovného prebudenia. Vznikajú viaceré spoločenstvá. Žatva je veľká, ale robotníkov málo.

február 2008 - po súťaží Krížová Ves hľadá superstar vzniká spolupráca a elán pre službu a kapela JEKH DROM dostáva konkrétnu podobu. (Vedenie chvál, evanjelizácie, hudobný doprovod liturgie, služba hudobníkov na rôznych akciách)

Júl 2008 – zomiera Ruženka Badžová, naša sestra, ktorá bola medzi prvými členmi nášho spoločenstva a bola nám príkladom vo viere, ako žila, trpela a umierala. Nech jej Pán dá večné odpočinutie. (foto Števo, video zo Superstar ak je tam jej svedectvo, iné video Robo)

Október 2008 – Jún 2009 – spolu s vedúcimi spoločenstiev navštevujeme biblickú školu Timotej, ktorý organizuje Pastoračné centrum pre Rómov v Čičave pod vedením Martina Mekela

Júl 2009 – organizujeme v Krížovej Vsi FestRom. Na konferenciu prišlo približne 80 služobníkov pôsobiacich medzi Rómami na rôznych miestach Slovenska a na festival prišlo viacero rómskych a slovenských gospelových skupín a vyše 800 účastníkov.

November 2009 – Júl 2010 prebieha v spolupráci s kňazmi z okolitých obcí 1. Ročník Rómskej animátorskej školy, ktorý je zameraný na formáciu animátorov z radov Rómov

Január 2010 – do strediska prichádza ako dobrovoľník Miloš Šmída

Január 2010 – august 2010 – v stredisku funguje nízkoprahový klub, ktorého zriadenie podporila nadácia Intenda.

Jún 2010 – vzniká spoločenstvo vedúcich, ktoré funguje v rámci Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

September – November 2010 – chlapci zo skupiny Jekh Drom natáčajú  CD s prevažne ich vlastnými piesňami

Október 2010 – v stredisku začínajú pracovať Misijné sestry Ducha Svätého – sr. Jana a sr. Nadeja a novicka Katka

December 2010 – začali sme 2. Ročník Rómskej animátorskej školy

február - marec 2011 - neokatechumenátna duchovná obnova spojená so slávnostným vyznanímviery a obnovením kresných sľubov

máj 2011 - Kurz TOBIÁŠ pre snúbensov a manželov

Jún 2011 - kapela Jekh drom predstavila CD "OSLAVUJME HO"

Jún 2011 - katolícka laická misionárka Glória Gray vieda v stredisku týždňový seminár o vnútornom uzdravení.

September 2011 - Odpustová slávnosť povýšenia svätého kríža - slávnostný kazateľ: Cyril Hamrák.

Október 2011 - Stredisko navštívil Tom Edwords a jeho evanjelizačný tím.