Vitajte na stránkach farnosti Lomnička

Vitajte na oficiálanych stránkach farnosti Lomnička.

 

Farnosť Lomnička je špecifická tým, že ju obývajú z 99% rómovia. Preto aj duchovná služba vo farnosti zohľadňuje túto okolnosť a je zameraná na evanjelizáciu a základy kresťanského života.

~~~~

Stránka má prehľadnú a jednoduchú štruktúru, aby sa návštevník dostal k potrebným informáciám. Ak ste nenašli čo ste na stránke hľadali, neváhajte použiť naše KONTAKTY.

 

Medzi nami žije veľa ľudí, ktorí majú túžbu pomáhať druhým. Ak patríš medzi nich, TU nájdeš inšpiráciu na konkrétnu pomoc.

 

Blogy

Posviacka kríža

Najvyšší vrch Levočských vrchov ČIERNA HORA (1289,4 nm) leží v katastri Lomničky.
Čítaj ďalej o Posviacka kríža »

Putovali sme na levočskú horu

Peší aj "autobusoví" pútnici z Lomničky sa zúčastnili duchovného programu na levočskej hore.
Čítaj ďalej o Putovali sme na levočskú horu »

Sviatosť birmovania

68 birmovancov dnes prijalo Ducha Svätého z rúk otca biskupa Štefana Sečku.
Čítaj ďalej o Sviatosť birmovania »

Futbalový turnaj FORBASY

FOTO blog o futbalovom turnaji vo Forbasoch
Čítaj ďalej o Futbalový turnaj FORBASY »

Deti prvý krát prijali Eucharistiu

58 detí z farnosti Lomnička 21.5.2017 prvý krát prijali Eucharistiu.
Čítaj ďalej o Deti prvý krát prijali Eucharistiu »

Futbalový turnaj LIPANY

Zúčastnili sme sa futbalového turnaja v Lipanoch
Čítaj ďalej o Futbalový turnaj LIPANY »

Veľká noc 2017

Fotky z bohoslužieb počas Veľkej noci 2017
Čítaj ďalej o Veľká noc 2017 »

Adventný program pre deti

Adventný program pre deti sa teší veľkej obľube. Svedčí o tom hojná účasť a pozorné sledovanie pripraveného programu...
Čítaj ďalej o Adventný program pre deti »

Sv. Katarína sa prihovára pred Bohom za Lomničku

Naši predkovia zverili Lomničku pod ochranu sv. Kataríny. My si túto svätú pannu a mučenicu uctievame každý rok osobitnou slávnosťou.
Čítaj ďalej o Sv. Katarína sa prihovára pred Bohom za Lomničku »

Púť v roku milosrdenstva

V sobotu 3 septembra sme sa zúčastnili púte do diecéznej svätine Božieho milosrdenstva v Smižanoch.
Čítaj ďalej o Púť v roku milosrdenstva »

Putovali sme do Gaboltova

Tento rok sme boli pozvaní, aby sme v programe púte viedli krížovú cestu.
Čítaj ďalej o Putovali sme do Gaboltova »

Slávnosť prvého svätého prijímania

Od septembra sme sa pripravovali na tento veľký deň.
Čítaj ďalej o Slávnosť prvého svätého prijímania »

Fotky zo slávenia veľkej Noci 2016

Veľká Noc znamená pre nás kresťanov triumf Kristovej moci a jeho zmŕtvych vstania. Oslávili sme to liturgicky aj vo svojich rodinách.
Čítaj ďalej o Fotky zo slávenia veľkej Noci 2016 »

Poď za mnou

Rodiny a mládež sa duchovne obnovili.
Čítaj ďalej o Poď za mnou »

Púť s miništrantmi do Smižian

      V stredu 17. februára, uprostred jarných prázdnin sme sa s miništrantmi vydali na púť do Smižian do Diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva. Vo svätom roku milosrdenstva sme chceli prijať dar, ktorý nám Cirkev ponúka a to získať odpustky a milosti pri prechode Svätou bránou. Pri prechode cez ňu sme Pánovi ďakovali za milosrdenstvo,...
Čítaj ďalej o Púť s miništrantmi do Smižian »

Výlet skupinky miništrantov

V Lomničke máme takmer 50 miništrantorv, ktorým sa venuje pán kaplán Martin Pasiar. Sú rozdelení do troch skupín, podľa toho, ako sa v uplynulom mesiaci snažili.
Čítaj ďalej o Výlet skupinky miništrantov »

Vianočné fotky a melódie z Lomničky

Ponúkame vám niekoľko záznamov z tohtoročných Vianoc.
Čítaj ďalej o Vianočné fotky a melódie z Lomničky »

Ďakujeme

Pri pohľade na farský účet som zistil, že viacerí štedrí ľudia finančne podporili našu farnosť.
Čítaj ďalej o Ďakujeme »

Odpustová slávnosť a posviacka fary

Odpustovej slávnosti predsedal otec biskp Štefan Sečka a pozvanie prijali aj kňazi, ktorí v poslednom desaťročí pôsobili v Lomničke.
Čítaj ďalej o Odpustová slávnosť a posviacka fary »

Práce na prestavbe fary pokračujú

Fotky z niektorých prác na obnovenej fare.
Čítaj ďalej o Práce na prestavbe fary pokračujú »

Privítanie nového farského administrátora

Farnosť Lomničku bude v ďalšom období spravovať Štefan Hrbček.
Čítaj ďalej o Privítanie nového farského administrátora »

Farská záhrada II

Obrobená farská záhrada po mnohých, dlhých rokoch vydala svoje prvé plody. Veríme, že sa postupne začnú ukazovať a zbierať aj plody v záhrade Pánovej. Aj keď obrábať "Pánovu záhradu" je omnoho,omnoho ťažšie. 
Čítaj ďalej o Farská záhrada II »

Farská púť do Šaštína

Mária nás opäť pozvala k sebe. Tentokrát sme s farnosťou putovali k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Po svätej omši si desať manželských párov  obnovilo svoj manželský slub. Všetci sme Matke zverili svoje starosti a podelili sme sa o svoje radosti. Sv.omšu prišiel do Šaštína, spolu s našimi kňazmi, slúžiť aj bývalý p. kaplán, Martin Majda. Bolo to radostné stretnutie.  Cestou...
Čítaj ďalej o Farská púť do Šaštína »

Púť do Levoče

Svoju veľkú úctu a lásku k Panne Márii sme aj v tomto roku prejavili putovaním k Matke do Levoče. Skupina asi 20 mladých ľudí spolu s p. farárom Záhradníkom a s. Viktóriou putovali už od rána do Levoče pešo cez hory. Ponáhľali sa za Máriou tak ako ona kedysi za Alžbetou. Im to trvalo trošku kratšie, od rána do večera, lebo vzdialenosť medzi Lomničkou a Levočou je predsa len o niečo kratšia....
Čítaj ďalej o Púť do Levoče »

"A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?"

"Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo." Rim.10,17
Čítaj ďalej o "A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?" »

Cukráreň

Naše dievčatá sa zlepšujú zo dňa na deň! Po  čajovni a pizzérii tu máme už aj cukráreň. Prosím vstúpte! foto: fotogaléria/A2014/cukráreň
Čítaj ďalej o Cukráreň »

Slávnosť I. svätého prijímania

V nedeľu, 25. 5. 2014, pri svätej omši, po prvýkrát prijalo sviatostného Ježiša do svojich srdiečok 78 detí z našej farnosti. Deti sa na prjatie Ježiša veľmi tešili a ich úprimná a čistá radosť sa nedá ničím opísať. Túto radosť je treba vidieť a prežiť spolu s nimi.  Týmto sa zároveň chceme poďakovať dobrodincom, ktorí nám venovali oblečenie po svojich deťoch. Pomohli tak 8...
Čítaj ďalej o Slávnosť I. svätého prijímania »

Deň matiek

Svätou omšou obetovanou za všetky matky sme si pripomenuli, že sú tým najdrahším a najmilším čo nám  Boh na zemi dal. Ďakujeme vám drahé mamy!!!   foto: fotogaléria,A2014,deň matiek
Čítaj ďalej o Deň matiek »

Chlieb náš každodenný, daj nám...

Nesiali sme síce pšenicu, ani iné obilie, ale p. farár sa riadne oprel do pluhu, aby vyoral prvé brádzy na farskom poli, p. kaplán organizoval siatie prvej bio-zeleniny a ostaní pomáhali ako vedeli. Jedni sadili zamiaky, iní siali a ďaľší zas prispievali svojimi "odbornými" radami.  Kto mal záujem o pestovateľské práce na farskom pozemku mal a ešte stále má bránu otvorenú.  Za...
Čítaj ďalej o Chlieb náš každodenný, daj nám... »
Ukazujem 1 - 30 z 53 výsledkov.
Položiek na stránku 30
z 2