Článok

Pracovný misijný program

 

Na základe Výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  podľa § 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, bol farnosti Lomnička schválený projekt: Pracovný misijný program  a to rámci podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Zámerom projektu je zlepšenie kvality života Rómov v obci Lomnička.  V rámci misijnej činnosti kňazov bol zrekonštruovaný sklad pracovného, stavebného náradia. Požičiavaním  náradia zakúpeného aj z dotácie majú vytvorené podmienky na svojpomocnú úpravu a obnovu verejných priestranstiev v obci a svojich obydlí. Aktivity projektu vytvárajú značný  potenciál rozšírenia a využita ich výsledkov pre ďalšie projekty v nasledujúcom  programovom období.

Veríme, že prostredníctvom misijnej práce v oblasti  pracovnej integrácie, vytvorením pracovných návykov sa zlepší kvalita života  a možnosť integrácie  Rómov z  obce Lomnička.

 

pozri tiež: Fotogaléria:  A rok 2014 / požičovňa náradia