Článok

Katolícky pohreb

(Pohreb nie je sviatosť, ale svätenina. Na stránke je medzi sviatosťami preto, lebo väčšina ľudí práve na tomto mieste môže hľadať informácie k pohrebu)


1. Pohreb nahlasujú príbuzní zosnulého najskôr na farskom úrade. S kňazom dohodnú čas a miesto pohrebu. (informáciu o úmrtí blízkeho môžete ohlásiť na farskom úrade aj telefonicky - pozri kontakty v profile farnosti)

2. Príbuzní zosnulého navštívia pohrebné služby, kde dohodnú ostatné záležitosti okolo pohrebu.

3. Príbuzní zosnulého donesú na faru list o prehliadke mŕtveho potvrdený na MATRIKE. Tento dokument je potrebné doručiť pred pohrebom, lebo bez neho nemôzeme zosnulého pochovať.