Informácie o kostole sv. kataríny Alexandríjskej

Obec sa prvýkrát spomína roku 1294 pod názvom Parva Lompnicha. Založili ju na základe nemeckého práva Gorgejovci, ktorých poddanskou obcou zostala počas celého obdobia feudalizmu. Stojí tu ranogotický kostol z čias okolo roku 1300 s bohatým umeleckým inventárom.

Niektoré zachované časti patria ešte do románskeho, alebo gotického slohu. Kostol bol však niekoľkokrát stavebne upravovaný a tak interiér kostola stratil pôvodný ráz. Zachovali sa však niektoré fragmenty románskeho i gotického slohu.

V kostole sa nachádzali do roku 1972 aj vzácne drevené gotické plastiky : sv. Katarína, sv. Dorota, sv. Barbora, sv. Margita zo začiatku 15.storočia. Dva gotické reliéfy - klaňanie troch kráľov a obriezka Pána tiež zo začiatku 15.storočia, boli zrenovované reštaurátorkou Máriou Spoločníkovou a od roku 1956 sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii.

V interiéri kostola sa do roku 1972 nachádzala jedna z najkrajších a najstarších národných kultúrnych pamiatok Slovenska – gotická drevená plastika z obdobia okolo r. 1400 až r.1410 Lomnická Madona. V súčasnosti je v kostole len jej kopia. Originál sa nachádza  v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Taktiež sa tu nachádza drevený kríž z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Prehliadka kostola

Fotka exteriéru

 

 

Fotka interieru

 

 

Oltár svätej Kataríny Alexandríjskej

 

 

 

 

Bočný oltár sv. kríža   Kríž z dielne Majstra Pavla z Levoče - okolo roku 1520

 

 

Madona z Lomničky - okolo roku 1410

 

 

FOTO: Štefan Hrbček

Oprava kostola

Oprava kostola

 

V čase keď bola farnosť Lomnička spravovaná exkurendo z Podolínca, na kostole sa nevzkonávala žiadna rozsiahlejšia údržba. Po rokoch bez údržby bol kostol dosť poškodený a v zlom stave.

Zámerom projektu bolo obnoviť NKP - Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny, z konca 13 storočia. Obnovou kostola sa zachovali a zvýraznili jeho pamiatkové a architektonické kvality, zlepšil sa stavebno - technický stav objektu, čo umožnilo zlepšenie podmienok pre uchovávanie vzácnych kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v kostole.

Môžete si pozrieť ako vyzeral pred rekonštrukciou,

ako sa opravoval a ako vyzerá teraz.