Článok

Úlohou kňazov je, aby posväcovali Boží ľud vysluhovaním sviatostí a svätenín a aby žehnali boží ľud. Na týchto stránkach sa dočítate, akým spôsobom slúžia kňazi farnosti Lomnička pre boží ľud tejto farnosti.

 

Článok

Neznámi dobrodinci darovali našej farnosti

monštranciu, kalich a paténu.

Ďakujeme