Lomnička

Lomnička je bývalá nemecká dedina, o čom svedčí jej pôvodný názov: Klein Lomnitz – Malá Lomnica, dnes Lomnička. Pôvodné nemecké obyvateľstvo muselo po II. svetovej vojne opustiť dedinu, svoje domovy a odísť do Nemecka. Bola to obrovská nespravodlivosť a krivda, spáchaná na týchto ľuďoch. Možno, že stav, v ktorom sa dnes dedina nachádza je dôsledkom aj tejto nespravodlivosti. Totiž hneď ako pôvodní obyvatelia Lomničky odišli, do ich domov sa nasťahovali Slováci z okolia. Lenže ani oni v Lomničke nevydržali veľmi dlho, keďže sa malá kolónia cigánov pri Lomničke rozrastala. Bieli obyvatelia – „gádžovia", ako ich Rómovia nazývajú vo svojom jazyku, začali z Lomničky utekať. Čím viac pribúdalo Rómov, tým viac ubúdalo bielych gádžov. Dnes (rok 2019) v Lomničke žije okolo 3150 obyvateľov z toho Nerómov okolo 15. Priemerný vek je 20,5 roka.

           

Požehnanie pápeža Benedikta XVI. Lomničke

Požehnanie Svätého Otca

pre našu farnosť

Svätý Otec Benedikt XVI.

zo srdca udeľuje Apoštolské požehnanie

o ktoré prosí vdp. Ján Záhradník

pre veriacich farnosti Lomnička,

pre kňazov pôsobiacich vo farnosti,

a pre rehoľné sestry z Kongregácie

školských sestier sv. Františka

a na príhovor Panny Márie vyprosuje,

aby ich dobrotivý Boh neustále ochraňoval

a dal im hojnosť svojich milostí.

Kňazi vo farnosti

Kňazi v Lomničke

 

            Takmer 30 rokov v Lomničke nebol kňaz, ale dochádzal tu kňaz z Podolínca. Keď sa v roku 2004 začal tejto farnosti intenzívnejšie venovať p. kaplán Marián Sivoň situácia vo farnosti vyzerala asi takto. „Čo sa týka sviatostného života – Sväté omše sa tu slúžili len v pondelok a nedeľu. Je veľmi citeľné, že tu nebol kňaz, aj keď takmer všetci Rómovia sú katolíci, ale morálny život nebol na vysokej úrovni. Len minimum veriacich navštevovalo bohoslužby. V nedeľu je na sv. omši okolo 50 ľudí, v týždni len pár detí." Pán kaplán sa začal venovať najmä deťom a mladým. Hneď prvý rok v lete spolu s chlapcami urobili ihrisko za dedinou a od jesene začali vytvárať mládežnícky spevácky zbor, s ktorým neskôr nahrali aj CD pod názvom Skvitla spása. Potom sa pustil do opravy múru okolo kostola, keďže ten predošlý bol úplne zdevastovaný.
Od 1. júla 2006 prišiel do Podolínca ešte jeden kaplán, novokňaz Pavol Tondra zo Spišských Vlách, ktorý bol určený predovšetkým pre pastoráciu Rómov v Lomničke. Odvtedy sv. omše v Lomničke bývali už každý deň a aj ľudí prichádzalo čoraz viac.  
Kňazi začali uvažovať nad možnosťou postaviť farský úrad priamo medzi Rómami v Lomničke a tak sa v roku 2007 začalo s prestavbou jedného rodinného domu. Budova bola úplne zničená a rozkradnutá. Chýbali povaly a podlahy, vnútri bolo všetko rozváľané a zničené. Začalo sa teda s kompletnou prestavbou.
            Od 1. Júla 2008 bol menovaný za správcu farnosti Lomnička bývalý kaplán Marián Sivoň a ako kaplán tu bol pridelený novokňaz Martin Majda z Beňadova. Pán kaplán Pavol Tondra bol pridelený za kaplána do Starej Ľubovne. A tak od 1. júla 2008 farnosť Lomnička už nie je spravovaná z Podolínca, ale je samostatnou farnosťou.
Dňa 31. Augusta 2008 bola budova fary posvätená pomocným spišským biskupom Andrejom Imrichom. Odvtedy sa v Lomničke rozbehlo množstvo aktivít, ktoré si môžete pozrieť.
K 1. júlu 2010 bol preložený správca farnosti Marián Sivoň do farnosti Kňažia a novým správcom farnosti sa stal Ján Záhradník, pochádzajúci z Liptovskej Osady.
Od júla 2013 bol preložený kaplán Martin Majda do farnosti Bratislava - Blumentál a novým kaplánom sa stal novokňaz Peter Gaži z Valalik.
Od 6. júla 2015 bol preložený pán kaplán Peter Gaži do Liptovského Mikuláša a namiesto neho prišiel pán kaplán Martin Pasiar.
K 9.9.2015 bol farský administrátor Ján Záhradník preložený za farára do Lendaku a namiesto neho prišiel za farského administrátora Štefan Hrbček.
18. decembra 2015 bola po kompletnej rekonštrukcii skolaudovaná farská budova na jej pôvodnom mieste oproti kostolu. A v tomto čase sa do nej presťahovali aj kňazi. Farskú budovu na čísle 31 odkúpila obec. 
10. júla 2018 bol Štefan Hrbček preložený do Trstenej a farským administrátorom sa stal dovtedajší kaplán Martin Pasiar. Za kaplána prišiel František Janečko.
Od 1. júla 2020 bol František Janečko preložený do Bystran a za kaplána prišiel Jozef Gorčák pochádzajúci z Lokce
Od 4. júla 2023 bol Jozef Gorčák preložený do farnosti Mútne a za kaplána prišiel Lukáš Briš pochádzajúci z Oravskej Lesnej