Profile

Farnosť Lomnička
20 zaregistrovaných užívateľov
24 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Martin Pasiar
Kapláni:
Mgr. František Janečko
Kontaktné informácie

Vitajte na stránkach farnosti Lomnička

Vitajte na oficiálnych stránkach farnosti Lomnička.

 

Farnosť Lomnička je špecifická tým, že ju obývajú z 99% rómovia. Preto aj duchovná služba vo farnosti zohľadňuje túto okolnosť a je zameraná na evanjelizáciu a základy kresťanského života.

~~~~

 

Stránka má prehľadnú a jednoduchú štruktúru, aby sa návštevník dostal k potrebným informáciám. Ak ste nenašli čo ste na stránke hľadali, neváhajte použiť naše KONTAKTY.

Farnosť LOMNIČKA rešpektuje novú legislatívu o ochrane osobných údajov. Viac sa dočítate TU

Sväté omše:

Pondelok -7:00

Utorok až piatok - 18.00

Sobota - 8.00

Nedeľa - 9.00 a 11.00

 

Medzi nami žije veľa ľudí, ktorí majú túžbu pomáhať druhým. Ak patríš medzi nich, TU nájdeš inšpiráciu na konkrétnu pomoc.

 

Blogy

« Späť

Odpust sv. Kataríny 2017

Každý rok si uctievame svätú Katarínu liturgickou slávnosťou.

Na tohoročný odpust sme sa duchovne pripravovali aj počas týždňa. V utorok nás navštívil bývalý kaplán Martin Majda (terajší prefekt kňazského seminára) s 8 bohoslovcami. (fotky z tejto udalosti namáme)

 

 

V piatok k nám zavítal páter Michal Zamkovský CsSR z Podolínca a v homílií zdôraznil niekoľko dôležitých vecí kresťanského života. Máme mať čisté srdce od hriechov a zviazaností (toto môže urobiť Ježiš, ak ho o to pekne poprosíme) a tiež že je potrebné aby v nás ON prebýval.  Svoju vieru máme vyznávať slovami, ale aj svojím príkladným životom.

Na odpustovú slávnosť som pozval Martina Schreinera, ktorý je aktuálne kaplánom v Spišskej Belej a venuje sa rómom v Krížovej Vsi. Zo života sv. Kataríny zdôraznil, koľkých ona dokázala priviesť ku Kristovi. Ešte aj vojaci, ktorých stretla sa stali kresťanmi. Aj nám by malo záležať na tom, aby sme iných priviedli ku Kristovi. Môžu to byť tí, ktorí sa síce považujú za kresťanov a sú aj pokrstení, ale preklínajú, a rúhajú sa Bohu a žijú ľahostajne.   

 

Do prípravy odpustovej slávnosti sa mnohí zapojili chcem im touto cestou poďakovať.

ĎAKUJEM

sestre Eliške a spevokolu za doprevádzanie liturgie

Sestre Jacobe, Marietke a Magdaléne a dievčatám, ktoré upratali a vzdobili kostol

Miništrantom

a aj kazateľovi Martinovi

 

FOTO: Jadranka Mirgová