Profil farnosti

Farnosť Spišská Belá
224 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThLic. Peter Petrek
Kapláni:
Mgr. Peter Gáži
Mgr. Marek Suchanovský
Kontaktné informácie