Blog

« Späť

FOROS

Formačné stretnutia rómskych služobníkov

Vedenie malých spoločenstiev je dôležitá úloha. Aby sa vedúci spoločenstiev mali kde formovať a prijímať Božie slovo je tu možnosť navštevovať líderskú školu FOROS. 

Dnes sme mali tretie stretnutie zamerané na Eucharistiu. 

 

videjko - slideshow s piesňou čo odznela na FOROS 3

 

 

 

Foto: Štefan Hrbček