Blog

« Späť

Chceš byť Ježišov učeník alebo len jeho nasledovník?

Vyučovanie Glórie Gray v pastoračnom stredisku

 

Si Ježišovom učeník alebo len jeho nasledovník, ktorý ide za ním len, aby si od neho niečo získal? Táto otázka rezonoval v našich srdcia počas seminára o ovocí a daroch Ducha Svätého, ktorý pod vedením katolíckej laickej misionárky Gloria Gray z americkej misijnej organizácie Renewal ministries skončil po 6 stretnutiach túto nedeľu v našom centre.

Za Ježišom išli dve skupiny ľudí. Ponajprv veľké zástupy, ktoré on nasýtil, uzdravil, vyučoval. Ježiš im dal, čo potrebovali, ale títo nasledovníci, potom od neho odišli domov. Zástupy neraz chodili za Ježišom, len aby od neho niečo získali.

Druhú skupinu tvorili učeníci. Oni kvôli Ježišovi opustili všetko. Oni počúvali a uskutočňovali jeho slovo vo svojom živote. Išli za Ježišom aj keď to bolo ťažké a znamenalo to prijať kríž. Dali Ježišovi celý svoj život. Platili cenu za to, aby mohli byť učeníkmi Ježiša.

Do ktorej skupiny chceš patriť ty?

Zdá sa, že je lepšie a ľahšie byť nasledovníkom, ktorý len niečo dostane a potom odíde domov a žije si v pokoji po svojom. Byť učeníkom je ťažké, náročné, stojí to cenu, stojí to celý život. Ale je tu veľký rozdiel. V Písme sa nepíše, žeby Ježiš dal moc Ducha Svätého tým obrovským zástupom, ale len zopár učeníkom, ktorí mu dali všetko. Im prikázal, aby čakali na prisľúbeného Ducha, že budú vystrojení mocou z výsosti. Im dal misijný príkaz: choďte a získavajte mi učeníkov (teda nielen nasledovníkov) zo všetkých národov (Mt 28,19, Slovenský ekumenický preklad). Oni to robili a preto prvotná Cirkev bola silná, lebo v nej bolo viac učeníkov a než nasledovníkov.

Učeníkom dáva Ježiš Ducha Svätého, ktorý prináša do ich životov ovocie Ducha (Gal 5,22-23) a dary (1 Kor 12,1-12). Ovocie Ducha nás formuje do Kristovej podoby, dáva nám Kristov charakter, dary Ducha nie sú naše dary ale sú nám dané pre službu spoločenstvu, aby sa budovala Cirkev.

Toto Božie slovo, ktoré nám Gloria ohlasovala, sa hlboko dotýkalo našich sŕdc a som presvedčený, že prinášalo a ešte bude prinášať ovocie v našich životoch.

 

Róbert Neupauer