Blog

« Späť

Animátori v Lomničke

Tretí ročník rómskej animátorskej školy má aj praktickú náplň.

Na pozvanie Jána Záhradníka, kňaza a správcu farnosti Lomnička sme navštívili túto farnosť. Začali sme sv. omšou o 9:00. Hlavný celebrant a kazateľ Štefan Hrbček sa prihovoril prítomným k hlavnej myšlienke tohto dňa: "Chceli by sme vidieť Ježiša." (Jn 12, 21) Nasledoval futbal, hry a športové aktivity. Poobede sme pokračovali na dvore pastoračného strediska, ktoré spravujú školské sestry sv. Františka. Krásne slnečné počasie a dobrá nálada počas prípravy a detského programu prispelo k pokojnému priebehu tejto akcie. Neskôr počas programu pre dospelých sa ochladilo a začalo pršať. Myslel som, že všetci odídu a bol som veľmi prekvapený, že títo ľudia vydržali počúvať Božie slovo, svedectvá a piesňami oslavovali Boha až do konca. V nedeľu raškári boli v Lomničke na sv. omši, pri ktorej o. Ján Piatak, kaplán z Veľkej Lomnice, povzbudil najmä miestnych mužov, aby ako Kornélius boli otvorení počúvať Boží hlas a prinášať Božie požehnanie do svojich rodín.

Kňazom a rehoľným sestrám prajeme nádej a veľa síl v ich službe a Lomničke: nech vás Otec pritiahne k Ježišovi a dá sa vám poznať. (Jn 6,44) My z rómskej animátorskej školy vás sprevádzame modlitbou a pôstom a ja vám udeľujem kňazské požehnanie +

napísal Štefan Hrbček, katolícky kňaz

 

Foto, audio a kamera: Štefan Hrbček

 

evanjelizačný tím:

vedúci:

Róbert Neupauer, koordinácia, zvestovanie Božieho slova.

zodpovední: 

Sestra Mária a Ľubka: hry a aktivity s deťmi, detská služba,

Miloš Hangurbadžo: svedectvá a slovo povzbudenia

Štefan Hrbček: Duchovná a technická podpora

kapela Jekh drom: hudba