Blog

« Späť

Služba Cirkvi v rómskych komunitách rezonovala na konferencii v Spišskej Kapitule

Prelom augusta a septembra sa stal pre všetkých, ktorí sa venujú Rómom výnimočným, kvôli trojdňovej konferencii Služba Cirkvi v rómskych komunitách, ktorú zorganizovala Rada pre Rómov a menšiny pri KBS.

Každý z vyše 125 účastníkov, ktorí sa často boria s každodennými problémami vo svojej práci s Rómami, či už sú to učitelia náboženstva, ktorí majú v triede rómskych žiakov, kňazi, ktorí majú vo svojich farnostiach početný počet Rómov, alebo pracovníci na rôznych misiách venujúcim sa Rómom, dostali možnosť stretnúť sa navzájom a pomôcť niesť si bremeno, ktorý práca s Rómami prináša.

Veľa účastníkov konferencie povedalo, konečne. Častokrát mnohí z tých, ktorí sa mnohé roky prebíjali cez mnohé prekážky – od nepochopenia, nevďaku, nevidenia nejakých, aj tých najmenších výsledkov, sa mohli stretnúť a povedať si – máme to všetci veľmi podobné.

Na konferencii sa zúčastnilo aj veľa samotných Rómov, ktorí v mnohých dielach výrazne pomáhajú a niekde aj riadia misiu, takisto sa konferencie zúčastnilo viacero kňazov, či rehoľných sestier, ktorí samotní pochádzajú z rómskeho národa.

To, že táto konferencia bola veľmi potrebná, dosvedčuje, že si ju pod svoje krídla zobrali aj dvaja biskupi – Mons. Bernard Bober a Mons. Štefan Sečka boli po väčšinu času prítomní na konferencii, aby vyjadrili, že rómska pastorácia je pokladaná za miesto v prvej línii starostlivosti o často ťažko skúšaných veriacich.

Na konferencii bol pripravení program na vysokej kultúrnej a umeleckej úrovni za účasti prakticky všetkých najväčších odborníkov, ktorí sa venujú Rómom – prof. Arne Mann – etnológ, zaoberajúci sa už dlhé desaťročia touto problematikou; prof. Adam Bartosz – poľský sociológ, jeden z najväčších svetových odborníkov na rómsku históriu a z toho vyplývajúce dosahy na súčasnosť; Géza Dúl – maďarský kňaz, národný riaditeľ pre pastoráciu Rómov v Maďarsku a riaditeľ najväčšieho maďarského katolíckeho rádia – Rádio Mária a don Peter Bešeneyi SDB – zakladateľ najkomplexnejšieho diela pre Rómov na Slovensku v Bardejove – Poštárke a teraz pôsobiaci ako vedúci misie na Luníku IX.

Všetkým účastníkom bola ponúknutá možnosť stretnúť sa v moderovaných skupinách s týmito odborníkmi, ako aj s ďalšími, nakoľko bolo vytvorených 8 moderovaných skupín, do ktorých sa mohli prihlásiť účastníci, ktorých trápi konkrétna oblasť v ktorej najviac pracujú – voľnočasové aktivity, ako treba dobre učiť náboženstvo rómskych žiakov, čo robiť keď v rómskej osade pôsobí sekta, ako dobre nastaviť systém, ak mám vlastné priestory apod. Takto sa každý účastník mohol pozdieľať o tom, ako to on prežíva, spýtať sa odborníka a získať viac priestoru na svoje ďalšie pôsobenie.

Súčasťou konferencie boli aj kultúrne prezentácie – muzikál, ktorý nacvičili mladí rómski divadelníci z Čičavy o biblickej Judite; interaktívne scénky o tom, čo čaká človeka, ktorý prvýkrát vchádza do rómskej osady, pripravené tými istými mladými; ako aj interaktívne múzeum o rómskej histórii, ktoré pripravili mladí z Bardejova – Poštárky.

Praktickej organizácie konferencie sa zhostili tri strediská – Bardejov – Poštárka, ktorá prevzala celkovú organizáciu s hlavným organizátorom don Mariánom Drahošom SDB; Čičava – s gréckokatolíckymi kňazmi – Martinom Mekelom a Igorom Čikošom a Krížová Nová Ves a jej vedúci misie Róbertom Neupauerom.

Účastníci konferencie zhodnotili toto podujatie ako veľmi užitočné a žiadali, aby sa zopakovala každý rok. Organizátori zasa vyhodnotili, že sa dokázali stretnúť vo vzájomnom objavovaní účastníci viacerých národov, snažili sa nielen pochopiť, ale dostať zo seba všetko to, čo ich trápi a najmä sa dokázali spoznať – že každý vo svojom diele nie je sám.

Na záver konferencie zaznela z úst hlavného organizátora veľká výzva – aby každý kto na konferencii bol, počas najbližšieho roka navštívil nejaké iné dielo a aby sa to, čo sa začalo na konferencii, pokračovalo osobnými stretnutiami a vzájomnou podporou ďalej.

A tak, ak sa bude dať, takáto konferencia sa s Božou pomocou uskutoční aj na ďalší rok.

napísal don Marián Drahoš, SDB