Blog

« Späť

Leto u nás nie je nuda

V lete sa mnohé rómske deti a mládež v Krížovej Vsi a Veľkej Lomnici nenudila. Dôvodom bolo, že ako minulé prázdniny, aj tieto mali príležitosť zúčastniť sa piatych letných táborov.

Všetko sa to začalo vo Važci, kde na začiatku júla prišlo 14 dievčat na tábor, aby sa spolu s animátorkami zamýšľali nad témou hodnota ženy na pozadí biblického príbehu o Zuzane. Tábor bol tiež naplnený tvorivými dielňami, spevom, hrami a tancom, pričom dievčatá sa tešia už na budúcoročný tábor.

Potom sme v polovici júla mali spoločný deväťdňový formačný tábor pre animátorov a mladých ľudí z Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice. Bol to veľmi požehnaný čas, kedy si mohli viacerí mladí ľudia obnoviť vzťah s Bohom, spoznať a prežiť mnohé pravdy týkajúce sa nového života, ktorý nám priniesol Ježiš Kristus. Počas celého tábora nás sprevádzali kapláni z Veľkej Lomnice, Spišskej Belej, Oravskej Polhory a správca Oravského centra mládeže. Zavítali sme aj festival Verím Pane v Námestove, kde sa nám najviac páčilo tanečné vystúpenie skupiny ATak Ecce Homo. Vďaka patrí aj Glórii Gray, misionárke z USA, ktorá nám slúžila vyučovaním a modlitbou. Na tábore sme mali aj hostí, ktorí sa s nami podeli o svoje svedectvo zamerané na témy nie drogám a vzťahom chlapec - dievča.

Potom prišiel čas pre 18 starších chlapcov z Krížovej Vsi, ktorí prišli na tábor do Važca, kde prežili spoločný čas naplnený hrami, výletom do Múzea Liptovskej dediny v Pribyline ako aj duchovnou obnovou.

Na konci júla sa v našom centre uskutočnil päť dňový denný tábor pre menšie deti. Dopoludňajší program sa začínal rannou modlitbou, nácvikom obľúbených ukazovačiek a piesní a sledovaním animovaného príbehu o sv. Františkovi. Každý z táborových dní bol potom naplnený tvorivými dielňami – kreslania, spoznávaním rómskej histórie, športovými hrami, výletom na Spišský hrad a záverečným tancom.

Posledný tábor pre deti a mládež z Veľkej Lomnice organizovali začiatkom augusta mladí animátori spolu so svojím novým kaplánom v Hrabušiciach. Blízky Slovenský raj ponúkal priestor na výlety a spoznávanie prírodných krás, pričom čas na tábore bol vyplnený aj rôznymi a spoznávaním duchovných právd.

Vďaka patrí všetkým kňazom a animátorom, ktorí sa podieľali na ich organizovaní a realizácii ako aj za finančnú podporu od Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014.