Blog

« Späť

Tábory, na ktorých bolo živo

Tábory, na ktorých bolo živo

Aj tento rok sme leto prežili na táboroch a na rôznych spoločných akciách, ktoré spojili 150 mladých i starších z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a iných komunít a dali nám inšpiráciu do pravidelných aktivít počas školského roka.

Naše tábory sme začali začiatkom júla v kláštore minoritov v Brehove, kde sme sa zišli 50 animátori z viacerých komunít z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a súbežne s nami mladí i starší z Gréckokatolíckeho formačného centra v Čičave, čo bolo pre nás veľmi obohacujúce. Počas tábora sme rozoberali, čo je naším povolaním v živote, mali sme zdieľanie nad Božím slovom, každodenné liturgie. Náš program obohatili tvorivé dielne, kde sme sa učili vyrábať rôzne výrobky ako napríklad koberčeky. Svojím svedectvom a slovom nás povzbudila Glória Gray laická misionárka z USA, ktorá je pre nás v jej veku 83 rokov vždy príkladom vydanosti, že Pánovi môžeme slúžiť vždy a všade. Ďakujeme minoritom za ich pohostinnosť, prijatie a výborné prostredie na letný tábor.

 

2016 07 tabor Brehov

Následne sme v júli absolvovali dva denné tábory v Krížovej Vsi pre mladšie a staršie deti, ktoré boli naplnené rôznymi hrami, tvorivými aktivitami, súťažami a modlitbou. Chcem sa poďakovať za obetavosť a úsilie všetkým animátorom i Ľubke Pitoňákovej, ktorá viedla tábor i napriek tomu, že predtým bola na operácii.

2016 07 detske tabory

 

V auguste ešte realizovali animátori z Veľkej Lomnice pod vedením svojho kaplána pobytový tábor pre deti a mládež v Ústí nad Priehradou. Okrem témy tábora, vyrážali na rôzne výlety do okolitej oravskej prírody napr. na Slanický ostrov alebo do Zuberca.

 

2016 08 tabor Ustie

 

Na záver by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu, ktorý nás sprevádzal a chránil počas tohto času ako aj Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorý podporil finančne realizáciu týchto táborov. Stretneme sa znova v roku 2017.