Blog

« Späť

Ako sme prežili sväté trojdnie

Veľká noc je sviatkom pravej kresťanskej radosti.

Na zelený štvrtok sme v kruhu spoločenstva v menšom počte pripravili sederovu večeru (podľa židovskej tradície). Zapaľovanie sviec, žalmy, otázky najmladšieho člena, horké zeliny, maces a všetky náležitosti nám umožnili lepšie vniknúť do duchovnej atmosféry poslednej večere. Nasledovala liturgia zeleného štvrtku - spojená s obradom umývania nôh. Ježiš je náš učiteľ a majster a chceme robiť to, k čomu nás on vyzýva: chceme si vzájomne slúžiť v láske. 

 

Veľký piatok dáva dôraz na Ježišovo utrpenie a smrť. Pašie sme spievali my, rómovia. Rehoľné sestry nám pomohli s prípravou. Naše centrum má veľmi blízsky vzťah ku krížu - veď naša obec sa volá Krížová Ves, pred centrom je veľký kríž a aj v centre v sále. Počas liturgie sme vzdali úctu krížu, lebo na kríži zomrel za nás Ježiš. 

Na bielu sobotu bola slávnostná liturgia. Čítania z Božieho slova a žalmy hovorili o starozákonných predobrazoch a proroctvách, ktoré sa naplnili v Ježišovi Kristovi. Epištola a Evanjelium nám zvestovali najradostnejšiu udalosť v dejinách, že Pán Ježiš slávne vstal z mŕtvych. Nasledovala homília, ktorou nás otec Ján Buc veľmi povzbudil. Môžete si ju vypočuť.   

Naša sestra Vierka v tento večer bola pokrstená. Bol to pre nás všetkých silný zážitok. My ostatní sme si obnovili svoje krstné zasvätenie a pripomenuli sme si, že aj my sme boli pokrstení a sme Boží synovia a dcéry. Na záver liturgie vzkriesenia sme mali procesiu po kolónií, aby živý Eucharistický Kristus  požehnal a svojou prítomnosťou posvatil miesto, kde žijeme. 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Veľmi pekne ďakujem za zdieľanie. Radostná atmosféra zmŕtvychvstania Pána v centre musela byť úžasná.
Odoslané 10.4.2012 12:22.
bola to naoyaj krásna slávnosť emoticon
Odoslané 26.4.2012 10:38.
tu som bol, nezabudnem na tuto vigiliu
Odoslané 23.5.2012 15:20.