Blog

« Späť

Dobrá novina v rómskej osade

Dobrá novina v rómskej osade

K vianočnému času patrí koledovanie - ohlasovanie radostnej zvesti o narodení dieťaťa Ježiša Krista v Betleheme. Dňa 22. 12. 2013 sa deti z Cirkevného centra voľného času v Krížovej Vsi – v kolónii zapojili do koledovania v rámci projektu „Dobrá novina”.

Deti s animátormi mali pripravený milý program. Svojimi spevmi, koledami a vinšami ohlasovali radostnú zvesť približne v 40 domácnostiach. Cieľom tejto dobrej noviny nebolo len o radostnej zvesti očakávania narodenia Ježiša Krista, ale tiež nás spájal úmysel nezištnej pomoci, bez očakávania odmeny pre seba. Spoločne sme vykoledovali sumou 136 Eur. Všetkým štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a ďakujeme, že podporili svojich chudobných rovesníkov v Afrike!

napísala Ľubomíra Lorenčíková