Blog

« Späť

Bezúhonnosť srca

Siedme formačné stretnutie rómskych služobníkov

FOROS 7 bol vážny aj veselý. Prvú tému o bezúhonnosti srdca predniesol Róbert Neupauer. Pripravil ju podľa Božieho slova - aby sme si uvedomili, že "srdce" v biblickom chápaní je "stred človeka" a v ňom sídlia našt túžby a myšlienky. 

V druhej prednáške, ktorú mal kňaz Ján Piatak sme si aplikovali božie prikázania a niektoré špecifické úskalia, ktoré sa týkajú obzvlášť človeka, ktorý vedie iných. 

Veselú časť programu tvorila dynamika "Ako to nemá byť" Účastníci pripravili krátke scénky, ktoré boli vo veľkej miere inšpirované reálnym životom a nadstavili sami sebe zrkadlo, v ktorom sa ukázala potreba tohto formačného stretnutia. 

 

 

foto: Štefan Hrbček