Blog

« Späť

Áno manželstvu a rodine je hlasom za slobodu v našej krajine

Áno manželstvu a rodine je hlasom za slobodu v našej krajine

Dokážu sa občania Slovenska vzoprieť totalitnej rodovej ideológii, ktorá k nám tentoraz vanie od západu, alebo sa jej pokorne poddajú? Ja si myslím, že sa jej skôr či neskôr postavia na odpor. História 20. storočia k tomu poskytuje dostatok príkladov. Najbližšia príležitosť je túto sobotu 7. februára roku Pána 2015.

Píše sa rok 1946. Európa je zničená po krvavej vojne s nacizmom a už sa do Európy tlačí ďalšia totalita. Komunisti prichádzajú s heslom - so Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak! V krajinách strednej a východnej Európy prebiehajú voľby, pričom vo všetkých štátoch víťazí komunistická strana, ktorá hneď zavádza nový totalitný režim. Jednou z mála výnimiek je Slovensko, kde komunisti vo voľbách jasne pohoreli a zvíťazila tu Demokratická strana. Aj keď to, že sme boli v spoločnom štáte s Čechmi (kde vo voľbách jasne zvíťazili komunisti) nakoniec spôsobilo, že sme spadli do stalinského jarma, slovenskí občania sa dokázali postaviť proti komunistickej ideológii a povedať jej nie už v jej zárodku. Toto dodávalo silu tým, ktorí znášali prenasledovanie a väzenie počas komunizmu a pripravovali novú budúcnosť pre Slovensko. Z prenasledovania vzišla podzemná cirkev opierajúca sa o silné hnutie rodín, ktoré sú vážnou prekážkou každej totality. 
Píše sa rok 1988. Východná Európa je vyčerpaná po štyridsaťročnej vláde komunizmu. 25. marca toho roku vychádzajú do bratislavských ulíc slovenskí občania so sviečkami v rukách, aby svojou modlitbou a svedectvom, že sa neboja ani vodných diel a policajných obuškov, vyjadrili, že žiadajú pre Slovensko občiansku a náboženskú slobodu. Slovenskí občania tak odzvonili komunistickej ideológii a boli súčasťou zázraku jej veľkého pádu, ktorý nastal v strednej a východnej Európe v roku 1989. Lepšie zajtrajšky so Sovietskym zväzom skončili.
Píše sa rok 2015. Slovensko je súčasťou Európskej únie. Už v 14 štátoch získava moc nová totalitná ideológia - rodová (gender) teória, ktorá prichádza s "pokrokovým" heslom, že muž alebo žena sa môžu rozhodnúť, či sú mužom, ženou alebo iným rodom popierajúc tak prirodzenosť svojho vlastného tela. Cez zmenu zákonov o charaktere manželstva a rodiny, ktoré vychádzajú z rodovej ideológie, dochádza v týchto krajinách k obmedzovaniu občianskej a náboženskej slobody v mene „tolerancie“ a „rodovej rovnosti“. Ľuďom zatvárajú ústa, v niektorých krajinách už zatvárajú ľudí. Znovu začína prenasledovanie a zápas o základné občianske a náboženské slobody. Niet divu, že profesor Tony Anatrella, uznávaný francúzsky psychoanalytik a odborník na sociálnu psychológiu, vo svojej knihe Teória rodu a pôvod homosexuality uvádza závažný výrok: „Pod zámienkou oslobodenia osoby, ideológia gender určite napácha viac škody ako marxizmus.“ Je to dych vyrážajúce tvrdenie, keď si uvedomíme, že komunizmus mal na svedomí milóny ľudských životov.
Pápež František nazýva rodovú  teóriu novou ideologickou kolonizáciou ohrozujúcou národy, pričom v súvislosti s referendom na Slovensku povedal: Potrebujeme si uvedomiť, že nejde len o podporu rodiny, ale sa začal boj proti totalite ideológie. Pápež František vie, o čom hovorí z vlastnej skúsenosti arcibiskupa v Buenos Aires. V Argentíne začali zavádzať do školského vyučovania rodovú teóriu v roku 1995 a jej neblahé ovocie je možné vidieť (aj na tomto videu) na mladej generácii, ktorá ňou bola indoktrinovaná. Preto spôsoby ideológov rodovej rovnosti pápež prirovnal k Hitler jugend (nacistickej organizácii, ktorá nemecké deti a mládež viedla k rasovej nadradenosti), citujem: "Prečo hovorím o ideologickej kolonizácii? Práve preto, lebo sa zmocňujú istej potreby určitého ľudu alebo príležitosti vstúpiť a získať vplyv, a to cez deti. No toto nie je nič nové. To isté robili diktatúry minulého storočia. Vstúpili so svojou doktrínou. Pomyslite na Balillu, pomyslite na Hitler Jugend. Kolonizovali ľud, robili to cielene. No koľko utrpenia to prinieslo."
I na Slovensku už prebieha tento zápas za slobodu, lebo mnohí vplyvní ľudia v tomto štáte by chceli presadiť túto novú totalitu na všetkých úrovniach spoločnosti počnúc školami. Avšak najväčšia manifestácia občanov od roku 1989 - Národný pochod za život v Košiciach spustila veľkú lavínu proti vznikajúcej totalite. Hoci požiadavky pochodu politici zväčša odignorovali, 400 tisíc občanov sa nedalo umlčať a požiadalo o vypísanie ľudového hlasovania o otázkach manželstva a rodiny. Slovensko má cez úspešné referendum novú príležitosť byť svetlom nádeje pre ostatné národy Európy a už v zárodku zastaviť totalitnú rodovú ideológiu. 
Pre mňa osobne je pri tomto referende kľúčová prvá otázka: Súhlasite, aby bol za manželstvo považovaný len zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou? Ak by bol manželstvom akýkoľvek zväzok, čo by bolo potom manželstvo? Preto ak niekto nemá problém povedať áno na túto otázku, potom z tejto definície manželstva jasne vyplývajú aj rodičovské práva a povinnosti týkajúce sa adopcie, výchovy a starostlivosti o deti. Som proti každej nespravodlivej diskriminácii homosexuálne orientovaných ľudí, ale zároveň za manželstvo muža a ženy, právo na adopciu len manželským párom a za rešpektovanie rodičovských práv pri výchove detí. 
Aj ty môžeš byť súčasťou tohto veľkého zápasu za slobodu, ktorý sa deje u nás i vo svete. Spolu s manželkou pôjdeme 7. februára na referendum za ochranu (aj nášho) manželstva a rodiny a zaškrtneme trikrát áno, aby náš syn mohol vyrastať a žiť v slobodnej krajine.