Blog

« Späť

Kresťanská kapela je nástroj v Božích rukách

Kresťanská kapela je nástroj v Božích rukách

Prinášam vám rozhovor s členom kapely JekhDrom Petrom Hangurbadžom, ktorá pôsobí v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku.

Tento rozhovor vyšiel na stránke GosAmky.

Zdravím kapelu JekhDrom! Na úvod klasická otázka - čo symbolizuje váš názov, prečo ste zvolili práve tento názov?

Názov kapely vznikol na miništrantskom krúžku, kde bývalý kaplán mal nápad dať niektorých chlapcov dokopy a vznikla kapela, ktorá bola bez názvu, my chlapci sme ani nevedeli ako to bude vyzerať a nevedeli sme ani, akým smerom pôjdeme. Začali sme chodiť na sväté omše, na biblické stretnutia a viera v Boha nás začala premienať. Tak vznikol názov, že chceme byť cestou, ktorá bude druhých viesť ku Kristovi. Začali sme hrávať, ale veľké skúsenosti sme s gospelovou a worshipovou hudbou nemali, tak nám pomáhali chlapci z kapely F6, ktorým ďakujeme.

V ktorom roku ste vznikli? Ktoré udalosti vás v kapele odvtedy najviac potešili?

Vznikli sme v roku 2008 a fungujeme už 6 rokov, cez ten čas sme prešli veľkými zmenami, ako je napríklad, že niektorí členovia odišli a prišli noví, ale stará zostava sme boli furt, lebo sme z jednej osady a tak sa poznáme. Najlepšie udalosti boli nahrávanie a vydanie dvoch CD, prvé sa volalo „Oslavujme ho“ a druhé „Únikový východ“, sme vďační Bohu za to, čo pre nás urobil a ďakujeme za to, čo ešte pre nás urobí. Najväčším potešením pre nás bolo, keď sme chodili po Slovensku a Česku a mávali sme koncerty pre rôzne vekove kategórie, boli zamerané na evanjelizáciu, ale aj ako kultúrny program. Najkrajšie zážitky máme v Čechách v Ostrave v Saleziánskom stredisku, kde sme skoro každý rok na festivaloch a koncertoch.

Ako hodnotíte kapelu F6? Páči sa vám ich tvorba?

Kapelu F6 vnímame ako jednu z najlepších slovenských kapiel. Veľmi sa nám páči ich tvorba, nápady a hlavne ich piesne, ktoré veľmi často hráme.

Ktoré zo slovenských kresťanských kapiel sú pre vás inšpiráciou alebo si radi vypočujete ich tvorbu?

Najväčšou inšpiráciou je pre nás kapela F6, eSPé, Tretí deň, Lámačské chvály, zo zahraničných najviac Delirious, Hillsong.

 

 Myslíte si, že má zmysel nálepka „kresťanská hudba“, prípadne „gospelová hudba“? Niektorí interpreti to totiž vnímajú ako silný handicap pri oslovovaní neveriacich poslucháčov.

My si myslime, že názov kresťanská hudba sa nemá skrývať pod nejakou inou nálepkou, nechceme neveriacich tlačiť k tomu, aby počúvali kresťanskú hudbu, počúvať kresťanskú hudbu budú chcieť tí, ktorí majú o to záujem,

Hráte aj chvály?

Áno, hráme aj chvály, náš názor je taký, že keď kresťanská kapela nehrá chvály a používa svoju tvorbu len na zviditeľnenie, tak je to veľmi zlé, ale teraz to neznamená, že zviditeľniť sa je zlé, ale kresťanská kapela by sa nemala odkloniť od prvotného poslania. Kresťanská kapela ma byť v prvom rade nástroj v Božích rukách a potom nech sa zaoberá inými vecami, ako je napríklad hrať koncerty, robiť kvalitnú hudbu, nahrávať CD atď.

Plánujete hrať aj pre neveriacich?

Hrať pre neveriacich??? To sme už párkrát aj robili a malo to veľmi dobrý účinok. Aj keď to neznamená, že sa z nich stali teisti, ale malo to na nich dobrý vplyv. Ale radšej hráme pre veriacich, lebo tam, kde sa vzýva Pánovo meno v zhromaždení veriacich, tam je prítomná Božia moc.

Do akej miery je podľa vás podstatný image a trendy v muzike?

Image pre nás nehrá žiadnu rolu, nezaoberali sme sa tým a ani nemienime. Nechceme okoliu vytvárať falošný obraz, image takýto obraz vytvára, byť trendy a obľúbený, kto by nechcel byť výnimočný a iní ako iné kapely, ale to by sme zase odbočili. Kresťanské kapely na Slovensku majú ukazovať cestu ku Kristovi a nie zaoberať sa tým, či sme trendy.

Čo je podľa vás príčinou, že na Slovensku kresťanské kapely skoro vôbec neprenikli do mainstreamu a nepočuť ich v komerčných rádiách?

Každý človek nemá rád pravdu, a preto sa to ťažko počúva, podobné je to s kresťanskou muzikou, ktorá ponúka tomuto svetu pravdu o Bohu, ale ľudia nechcú počuť pravdu, radšej si hľadajú iné uspokojujúce východiská. A myslíme si, že je dobré, že kresťanské kapely nie sú tak známe v komerčných rádiách. Máme na to naše prostriedky ako ja napríklad rádio Lumen, televíziu LUX, za ktoré Pánu Bohu nesmierne ďakujeme.

Aké sú vaše plány?

V roku 2013 sme sa viac zamerali na našu duchovnú formáciu, stále hráme, ale viac sa zameriavame na duchovný rast, bez ktorého by kapela nefungovala. Chceme byť viac vnímaví na Božie vedenie.....

Na záver mi dovoľte poďakovať sa za rozhovor. Máte niečo na srdci, čo by ste radi odkázali tým, čo ho budú čítať?

Nakoniec vám chceme všetkým odkázať neostaňme plávať na hladine a snívať svoje sny, ale buďme realistami, ktorí sú ponorení do Kristovho majestátneho diela a snívajme Božie sny, ktoré nás skutočne spravia šťastnými, ďakujem za rozhovor, buďte požehnaní.

Viac info o kapele JekhDrom nájdete na ich webovej stránke.