Blog

« Späť

Letné tábory, alebo čo sa dialo v lete medzi nami

Letné tábory, alebo čo sa dialo v lete medzi nami

V lete sme mali bohatý program, ktorý bol naplnený rôznymi tábormi pre deti a pre mladých.

Ale poďme pekne po poriadku. Začali sme táborom pre našich animátorov z Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice, ktorý sa uskutočnil prvý júlový týždeň v Oravskom centre pre mládež v Ústi nad Priehradou. Bol to bohatý čas, ktorý nám aj svojou dĺžkou deviatich dní dovolil ísť na väčšiu hĺbku vo vzťahu k Bohu i k sebe navzájom. Témy tábora boli zamerané na budovanie čistoty, vedenie k zodpovednosti v živote, pričom sa veľmi dotýkali jednotlivých účastníkov. Naša veľká vďaka patrí aj tým, ktorý nám prišli pomôcť slúžiť najmä redemptoristovi o. Jozefovi Mihokovi, ktorý nás viedol k radikálnemu rozhodnutiu sa pre Boha a k tomu, aby sa nielen naše slová ale aj náš život stal naozajstným svedectvom. Poďakovanie patrí aj o. Igorovi Čikošovi z Gréckokatolíckeho pastoračného centra pre Rómov Čičava, ktorý hovoril naším mladým o chodení a vzťahoch medzi chlapcom a dievčaťom. Svojou múdrosťou, modlitbou a vyučovaniami nás tiež požehnala laická misionárka z USA Glória Gray. Počas tábora sme tiež boli na výlete na neďalekom Slanickom ostrove, kde je stála expozícia sakrálneho umenia z obcí, ktoré zaliala Oravská priehrada.

Na konci júla sa uskutočnil denný tábor, ktorý prebiehal v našom centre v Krížovej Vsi pod vedením sr. Márie Gunišovej a našich animátorov. Deti mali počas neho objaviť, čo im prináša radosť: spoznávanie nových vecí, piesne a tance, keď sa viem poďakovať, keď tvorím pekné veci. A tak rôzne aktivity: tvorivé dielne, hry, súťaže, výlet na Kežmarský hrad a karneval im k tomu mali dopomôcť.

Na začiatku augusta sa v Hrabušiciach konal tábor pre deti z Veľkej Lomnice, ktorý si pripravili mladí animátori spolu s kaplánom Jánom Piatakom. Bolo veľmi dobré, že mladí Rómovia pripravili program pre rómske deti a mohli im tam odovzdať mnohé veci, ktoré oni načerpali počas tábora animátorov. Cieľom tábora bolo rôznymi tvorivými aktivitami priblížiť život a posolstvo blahoslaveného Zefirína Jimenéza Mallu. Deti a mladí z Veľkej Lomnice mali možnosť využiť aj blízkosť Slovenského raja na spoznávanie okolitej prírody.

V polovici augusta sa zasa uskutočnil tábor pre dievčatá vo Važci, ktorí bol zameraný na spoznanie vlastnej hodnoty a základov kresťanského života. V rámci neho si mohli dievčatá zahrať rôzne hry, pozrieť kvalitný film, navštíviť Važeckú jaskyňu. Mnohým sa nechcelo odchádzať domov a ešte dlho sa pýtali, kedy sa vrátime späť.

Posledný tábor prebehol na konci augusta pod vedením nášho kaplána Karola Križiana, pričom bol určený pre chlapcov a bol zameraný na spoznávanie bl. Zefirína ako príklad života pre Rómov. Chlapci si mohli v rámci tábora zašportovať, podieľali sa na rôznych súťažiach a navštívili Važeckú jaskyňu.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým