Blog

« Späť

Seminár Život v Duchu Svätom nás obohacuje

Seminár Život v Duchu Svätom nás obohacuje

Na prvom stretnutí k nám zavítali Tom Edwards so svojím tímom z USA a Českej republiky, aby nám slovom a pantomímou sprostredkovali prvú tému seminára – Maj smäd po Bohu.

Tom Edwards, ktorý na Slovensko prichádza už dlhé roky ako misionár z americkej organizácie Renewal ministries, hovoril tiež svoje svedectvo ako pred 40 rokmi prežil obrátenie práve prostredníctvom účasti na seminári Život v Duchu. Podelil sa tiež o tom, že prostredníctvom tohto seminára sa Boh dotkol viac než 100 miliónov katolíkov po celom svete a preto máme mať veľké očakávania, čo Boh bude robiť počas toho času. Veľmi ma tiež oslovilo ako vysvetľoval, prečo démoni neradi plávajú a celkovo nemajú radi vodu. Ale na to si potrebujete pozrieť video s jeho vyučovaním...

A tak odvtedy sa raz týždenne stretávame, aby sme mohli rásť v poznávaní nášho Boha, ktorý dáva svojho Ducha do rôznych aspektov nášho života – aby sme vedeli, že sme milované Božie deti, aby sme prežili vykúpenie z hriechov a našich otroctiev, aby nás formoval na svojich učeníkov a aby sme boli ním naplnení a prinášali v Cirkvi jeho ovocie.

K tomu všetkému nám mohla dopomôcť aj modlitba za hlbšie vyliatie milosti Ducha Svätého do našich životov, pričom počas nej medzi nás zavítal Jude Antoine, laický misionár z Malajzie spolu so svojou manželkou, dcérami a mladými zo spoločenstva pri Katolíckej univerzite. Jeho horlivé vyučovanie o Duchu Svätom sa veľmi dotklo všetkých a Rómovia už teraz vedia, čo to znamená, že Duch Svätý je Parakletos. Potom nasledovala modlitba za účastníkov, ktorí mohli prežiť novú milosť Ducha Svätého.

 

Súčasťou seminára je aj pravidelná každodenná modlitba so Svätým písmom, ktorá nadväzuje na prednášanú tému, práca v malých skupinkách, pravidelné stretnutie tímu služobníkov, ktorí vedú malé skupinky. Aj touto cestou sa im chcem poďakovať za ich službu. Modlite sa za nich i za účastníkov seminára, aby po jeho absolvovaní prinášali bohaté ovocie vo svojich životoch.