Blog

« Späť

FOROS 5

formácia rómskych animátorov pokračuje.

Piate stretnutie bolo zamerané na Božie slovo. Toto stretnutie Forosu sa trochu líšilo od ostatných, ako to aj vidieť na fotkách, lebo obsahovalo iba učenícku a apologetickú časť a bol priestor na kreatívny vstup - dramatické vyjadrenie vybraných častí Sv. písma. 

 

foto: Štefan Hrbček