Blog

« Späť

Rozlúčka s naším kaplánom o. Štefanom

V nedeľu sme sa po sv. omši a chválach rozlúčili v našom centre s naším kaplánom otcom Štefanom Hrbčekom, ktorý odchádza na nové pôsobisko v Starej Ľubovni.

O. Štefan bol medzi nami Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi od jeho vzniku pred 6 rokmi, pričom vyoral v mnohých našich srdciach hlbokú brázdu, do ktorej Boh mohol vkladať svoje slovo, sviatosti a ďalšie požehnania a milosti.

Táto naša vďačnosť sa prejavila aj mnohými darmi a poďakovaním, cez ktoré rôzne naše spoločenstvá i jednotliví veriaci chceli požehnať svojho odchádzajúceho duchovného otca a oceniť jeho prácu medzi nami.

Vďaka za Tvoj čas a srdce, ktoré si nám venoval...

Vďaka za všetky Tvoje modlitby a obety...

Vďaka za Tvoju trpezlivosť a ochotu pomáhať...

Vďaka za Tvoje slová, ktoré vnášali svetlo do mnohých sŕdc...

Vďaka za túto internetovú stránku nášho centra...

Vďaka, že využívaš aj svoj technický talent na Božiu oslavu...

Nech Ťa Pán Boh požehnáva na novom mieste, kde Ťa posiela. Budeme na Tebe myslieť v modlitbách.

Róbert Neupauer

 

Foto: Róbert Neupauer

 

Rozlúčková homília: (AUDIO)

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
O. Štefan je naozaj príkladným kňazom: svojím zápalom pre Božie veci, promtnosť, ochotu, praktickosť, ale hlavne neúnavnosťou pri šírení Božieho kráľovstva . Modlíme sa za jeho nové pôsobisko, aby ho Pán viedol svojím Duchom a aby bol s láskou prijatý "novými" veriacimi.
Odoslané 13.7.2012 6:22.
priložil som nahrávku poslednej rozlúčkovej homílie.
Odoslané 12.12.2012 1:27.