Blog

« Späť

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

V Prešove sa v poslednú nedeľu lámali ľady medzi Slovákmi a Rómami. Na otvorené modlitbové stretnutie spoločenstva Marana tha v miestnej hádzanárskej hale zavítal 80 členný rómsky bigband a spevácky zbor vystupujúci rámci projektu Bararas (po slovensky „chválime“) s podtitulom: pretože túžime spájať slovenský a rómsky národ.

Keďže Rómovia a Slováci sa vo vzájomných vzťahoch uzatvárajú do svojich komunít a ľahko nepustia k sebe jeden druhého, symbolické na stretnutí bolo už to, že asi 400 - 500 ľudí vovádzala do Božej prítomnosti spoločná kapela spoločenstva Marana tha a skupiny F6. Toto bolo aj jedným z hlavných cieľov projektu Bararas – spájanie rôznych ľudí, ktorý majú spoločný cieľ. Spájanie dokopy hudobníkov a spevákov z rôznych rómskych komunít z východného Slovenska, kde pôsobí Ka tolícka cirkev (Čičava, Soľ, Hlinné, Vechec, Bardejov, Jarovnice, Veľká Lomnica, Podsadok, Krížová Ves a iné)  a spájanie Rómov a Slovákov cez to, že Slováci uvidia, čo robí Boh v rómskych komunitách a že aj Rómovia im môžu slúžiť a byť pre nich požehnaním.

2017 01 Bararas Prešov1

Z pódia sa ozývali mocné a zároveň jednoduché piesne, ktoré privádzali k zamysleniu, odprosovaniu a spoločnej chvále ako aj svedectvá Rómov ako Boh konal v ich živote. Veľmi ma oslovilo to, čo hovoril Lukáš Bužo z kapely F6 o tom, že ako Róm potreboval bojovať so svojím strachom a pocitmi menejcennosti voči Slovákom a keď to prekonal už 10 rokov spieva v kapele, ktorý slúži a prináša požehnanie rovnako Rómom ale aj Slovákom. „Potreboval som mať vieru pre Slovákov. Slováci majte vieru pre Rómov, lebo oni vás potrebujú“, vyzval ľudí z publika.

2017 01 Bararas Prešov2

Na záver vystúpenia Bararasu sa prihovoril prítomným prešovský pomocný gréckokatolícky biskup Milan Lach, ktorý poukázal na to, že riešenie vzťahov medzi Slovákmi a Rómami sa týkajú každého v tejto spoločnosti. Nie je to niečo, čo za nás vyriešia politici, pričom vyzval ľudí, aby rozlišovali duchov pri výrokoch niektorých politikov, ktorí majú silácku rétoriku alebo extrémistické riešenia. „Je to zodpovednosť nás všetkých a my kresťania máme na to riešenie,“ zdôraznil, pričom poukázal, že aj projekt Bararas a spoločné stretnutie ako toto je cestou pre vzájomné zblíženie, porozumenie Rómov a Slovákov a prekonávanie iba negatívneho obrazu, ktorý o Rómoch vytvárajú niektoré médiá. Stretnutie vyvrcholilo adoráciou, pričom mi v pamäti utkvela veta, ktorú vyslovil kňaz pred eucharistickým Kristom: „Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty.“

2017 01 Bararas Prešov3

Spoločné nácviky hudobníkov a spevákov v rámci projektu Bararas od leta minulého roku vedením o. Martina Mekala a členov kapely F6 najprv v ich vlastných komunitách, potom na spoločných skúškach, už prinášajú svoje ovocie cez verejné vystúpenia, ktoré sa okrem Prešova už uskutočnilo aj v Jarovniciach a Starej Ľubovni. Spomeňte si na toto dielo vo svojej modlitbe a ak by ste chceli o ňom vedieť viac poprípade o ďalších oblastiach služby F6, alebo ho chcete podporiť, kliknite na stránku kapely F6.

 

O tom, že evanjelium je cesta, ktorá mení nielen duchovnú stránku človeka, ale aj jeho zmýšľanie a praktické konanie si môžete vypočuť vianočnú reláciu Betlehémska maštaľ, ktorá išla na rádiu Regína, v ktorej Rómovia z Krížovej Vsi hovoria, ako sa premenili ich životy po tom, čo spoznali Ježiša Krista.

 

Snímky Michaela Markovičová