Blog

« Späť

Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Na prelome júla a auguste sme v spolupráci so ZKSM a Spoločenstvom apoštola Pavla z Čičavy zorganizovali v Spišskej Belej konferenciu pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách na východe Slovenska. Náš spoločný program vyvrcholil FestRomom v Krížovej Vsi.

Čo je Božia vôľa a ako do nej vstúpiť, bolo hlavnou témou tohtoročnej konferencie. Mladí ale aj starší účastníci z Čičavy, Soli, Veľkej Lomnice, Krížovej Vsi a Podsadku najprv počuli vyučovanie o. Martina Mekela, ktorý im priblížil túto tému tým, že Božiu vôľu rozdelil na základnú a špecifickú. Základná Božia vôľa nie je niečo nedosiahnuteľné. Človek nepotrebuje mať k spoznaniu základnej Božej vôle nejaké mimoriadne zjavenie. O základnej Božej vôli nám hovorí Božie slovo, ktoré zachytáva, ako máme žiť a čo máme zachovávať. Ak je niekto verný v zachovávaní základnej Božej vôle, môže vstúpiť aj do špecickej Božej vôle pre svoj život. A ak nie je niekto verný v zachovávaní základnej Božej vôle a chce vstúpiť do špecifickej Božej vôle, ďaleko nedôjde. Veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú vyslovil o. Martin Mekel bola tá, že bez vstúpenia do Božej vôle sa nemôžeme stať zrelými a dospelými ľuďmi a kresťanmi. Bez jej napĺňania budeme stále iba malými deťmi, ktorými bude zmietať akýkoľvek vietor.

Večer sa účastníci konferencii zúčastníli na sv. omši, na ktorej o. Štefan Hrbček poukázal ako svätec dňa sv. Ignác spoznal Božiu vôľu pre svoj život a ako do nej vstúpil. Ranná modlitba bola veľmi bohatá. O. Igor ČIkoš viedol účastníkov k tomu, aby sa modlili modlitbu zástupného pokánia za svoje rodiny, osady a rómsky národ. Mnohí z účastníkov boli dotknutí touto modlitbou. Po nej nasledovalo moje vyučovanie - ako vstúpiť do Božej vôle. Tým kľúčom je viera, ktorá nám pomáha prijať a nasledovať to, čo nám Boh hovorí. Konferenciu sprevádzalo zdieľanie v malých skupinách, počas ktorých účastníci mohli aplikovať Božie slovo do svojho osobného života.

Konferencia vyvrcholila mini FestRomom, ktorý sa usktutočnil pred naším centrom, kde prišlo približne 200 ľudí - domáci i z okolia. Bol to požehnaný čas, kedy Boh konal prostredníctvom hudobnej služby kapiel z Krížovej Vsi, Podsadku, skupiny F6 a Lond. Program oživili divadelníci z Krížovej Vsi a svedectvá. Pri kázaní o. Martin Mekel poukázal na Božiu dobrotu, ktorá sa prejavuje jeho láskou ale aj prísnosťou, cez ktorú nás vychováva. O. Igor Čikoš zase hovoril o veľkosti Božej lásky, ktorá nám zjavuje našu hodnotu.

Vďaka Pánovi za spoločný čas strávený z bratmi a sestrami z iných rómskych komunít. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do organizovanie konferecie, FestRomu alebo na ňom slúžili.