Blog

« Späť

Formačné stretnutia s Glóriou Gray

Božie cesty sú nevyspytateľné...

Už 5 rokov navštevuje rómske komunity katolícka evanjelizátorka Glória Gray, aby slúžila ohlasovaním evanjelia a biblickým vyučovaním. V júni a v júli sme pod jej vedením mali 4 formačné stretnutia, ale iba pre ľudí, ktorí už majú konkrétnu službu pre Rómov (vedú spoločenstvo, vyučujú, vedú modlitby). 

 

Východiskovým textom bol 2 Kor 10, 4 - 8.

 

Boríme výmysly a každú pýchu. Boríme hradby - to je vplyv Zlého, ktorý má snahu ovplyvniť ľudské myšlienky a odvádzať ich od Boha. Spoznávali sme, čo všetko sa odohráva v našej mysli a ako máme bojovať duchovný boj.