Blog

« Späť

Miništrantský výlet

Pán farár Andy Legutký nás prijal vo svojom farskom areáli.

Chlapci miništranti z Rómskeho duchovno-spoločenského strediska sa každý rok tešia na miništrantský výlet. Destináciou tohoročného miništrantského výletu sa stal areál farského dvora pri fare vo Vrbove. Možností je tu veľa a náležite sme ich využili. Trampolína, hojdačka a lezecká stena vyžmýkali z chlapcov nadbytočnú energiu. Boli sme na svätej omši a miništrovali sme spolu s domácimi miništrantmi. Večer sme si zahrali futbal s domácimi miništrantmi a bola opekačka. Kým sa nezotmelo, liezli sme na stenu a pobalili sme veci. Nakoniec sme sa poďakovali Pánu Bohu za život, za zdravie za ochranu počas celého dňa i za všetky milosti a duchovné dary. 

Ďakujeme pánu farárovi Andymu Legutkému, že nám umožnil tento pekný výlet aj za starostlivosť o nás. 

 

Foto: Kristián Hangurbadžo, Štefan Hrbček