Blog

« Späť

Seminár o katechizácii a pastorácii Rómov

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval dňa 23.6.2012 seminár na tému katechizácie a pastorácie Rómov. Účastníci seminára mali možnosť spoznať pastoračné aktivity z farností a rómskych pastoračných centier v Rakúsoch, Lomničke, Čičave a Krížovej Vsi.

Seminár bol určený pre kňazov, katetechétov a animátorov vo farnosti, ktorí sa venujú duchovnej pastorácii Rómov. Na seminári vystúpili so svojimi príspevkami kňazi o. Jozef Červeň z Rakús, o. Martin Majda z Lomničky, o. Igor Čikoš z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave, dr. Anna Skokanová z Katolíckej univerzity, katechéta Martin Pompa z Lomničky a ja za naše Duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi. Som rád, že rastie evanjelizačné a pastoračné úsilie Cirkvi voči Rómom a že hoci každý prednášajúci rozprával zo svojho úhla pohľadu vychádzajúc zo svojich skúseností, Duch Svätý dáva rovnaké dôrazy a ukazuje cestu, ako môže evanjelium prísť k Rómom.

Róbert Neupauer

videá pochádzajú zo stránky Diecézneho katechetického úradu, tu si môžete pozrieť fotografie z podujatia.

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
pozrite sa postupne na tie videa.. a zamerajte sa na ruky rečníkov.. emoticon
Odoslané 23.7.2012 0:56.
a odporúčam vypočuť si MArtina Majdu.. aspon sa trochu zasmejete.
Odoslané 23.7.2012 0:56.
Je veľkým prínosom, ak niekto vie o vážnych veciach hovoriť humorne a v láske. Často tie gestá rúk sú tak veľavravné, že sa dá z nich pochopiť veľa.
Odoslané 23.7.2012 5:38.
Ja som objavila na záberoch z Čičavy v prezentácii o. Igora Čikoša aj seba, manžela a dcéru, chichichi 8.04 min. To som teda netušila, že aj my sme účinkovali na seminári!
Potešilo ma to. Samozrejme, si s láskou spomínam na chvíle strávené s Rómami v Čičave, na stretnutia s večnými nadšencami o. Martinom a o. Igorom, s ich úžasnými manželkami Majkou a Martinkou,s Bohoslovcom Leom, s chlapcami z F-6 najmä so slniečkovito usmievavým Lukášom, ktorému týmto blahoželám k jeho tohotýždňovým narodeninám, s tetami v kuchyni, s chlapmi pri práci, pri spoločnom jedle, pri modlitbe...
Spomínam si na Paľa z Varhaňoviec, s ktorým sme sa pár krát stretli v Prešove.

Maroš, Ina, Anička, Angela, Matúš, i Jaščurka...a ostatní, chýbate mi.
Odoslané 19.8.2012 11:07.