INTRO

Vitajte na stránkach Rómskeho duchovno-spoločenského strediska.

 

Nájdete tu informácie týkajúce sa Rómskeho duchovno - spoločenského strediska v Krížovej Vsi -  históriu vzniku, fotky, vídeá kázané slovo i piesne. Môžete nadobudnúť predstavu o tom, ako žijeme podľa viery, čo sa deje v spoločenstvách, aké akcie nás spájajú a mnoho iného.

V rómskom duchovno-spoločenskom stredisku:

  • Kňazi farnosti Spišská Belá vykonávajú  pastoračnú činnosť
  • Sväté omše obyčajne bývajú v UTOROK o 17:30 a v NEDEĽU o 16:30
  • Laickí dobrovoľníci vedú spoločenstvá
  • Prebiehajú biblické, formačné a evanjelizačné stretnutia
  • Majú priestor kapely, ružencové spoločenstvo a iné duchovné aktivity
  • sa konajú spoločenské, športové, voľnočasové a kultúrne podujatia

 

Tu nájdete správy z posledných udalostí, ktoré sa konali v našom centre

Zobrazenie všetných zdrojov

Prvá tohtoročná Rómska Samária uvádza

Prvá tohtoročná Rómska Samária uvádza

Pápež František zvykne hovoriť: „Je mi milšia »otlčená« Cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc, než Cirkev chorá z uzavretia a pohodlnosti, z upätosti na vlastné istoty.“ Sme ochotní vidieť Rómov ako vnútornú misiu Cirkvi na Slovensku a vyjsť z vlastnej zóny komfortu do rómskych komunít, ktoré sú okolo nás?
Je pohár rómskej misie poloprázdny alebo poloplný?

Je pohár rómskej misie poloprázdny alebo poloplný?

Pre Židov a dokonca pre Ježišových učeníkov bola pred 2 000 rokmi Samária – ten kúsok zeme medzi Judeou a Galileou – tým posledným miestom, kam by chceli ísť, nieto ešte tam svedčiť o Bohu. Avšak Pán Ježiš mal iný postoj k Samaritánom než jeho súčasníci. Miestom, ktoré Židia zďaleka obchádzali, Ježiš spokojne prechádzal. Tam, kde sa Židia nestýkali, Ježiš viedol rozhovor, dokonca so ženou, Samaritánkou. Tam, kde Židia videli problém, Ježiš videl žatvu sŕdc pripravených pre Božie kráľovstvo. Tam, kde Ježišovi učeníci chceli zvolávať oheň trestu, Ježiš priniesol oheň Ducha. Práve vychádza druhé číslo časopisu Rómska Samária, ktoré ponúka odpoveď na otázku uvedenú v titulku.
Vychádza Rómska Samária - prvé číslo časopisu o rómskej misii

Vychádza Rómska Samária - prvé číslo časopisu o rómskej misii

Keď som videl mapu Slovenska znázorňujúcu, koľko Rómov a v akých regiónoch prevažne žijú, pripomenula sa mi podobná mapa Palestíny z čias Ježiša Krista. Aj tá bola rozdelená medzi Júdeu a Galileu, kde prevažne žili Židia, pričom medzi týmito regiónmi sa nachádzala Samária, kde žili Samaritáni. Židia Samaritánov aj po mnohých stáročiach, čo žili vedľa seba, považovali za „cudzí prvok“ a bola medzi nimi silná bariéra vzájomného odmietania a národnostnej neznášanlivosti. No platilo to aj opačne. Nerozprestiera sa na Slovensku pred nami Slovákmi podobná „rómska Samária“?

Romska Samaria 1 strana.jpg

Romska Samaria 1 strana.jpg

Kristus Kráľ spájal Rómov i Slovákov na FestRome

Kristus Kráľ spájal Rómov i Slovákov na FestRome

Nech žije Kristus Kráľ! Pod týmto mottom, ktoré bolo zvolaním prvého blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza Mallu vo chvíli jeho mučeníckej smrti, sa uskutočnil 11. ročník rómsko-slovenského hudobného festivalu FestRom. Hoci bl. Zefirín bol Róm, jeho viera v Krista a mučenícka smrť ho spojila s ďalšími obeťami španielskej občianskej vojny, ktorí zväčša neboli Rómovia. Teraz ich spája spoločný festival pred Božím trónom v nebi. Presne o toto sa usiluje aj FestRom tu na zemi svojimi dvoma špecifikami. Je putovný – takmer každý rok sa koná na inom mieste. A nie je určený len pre Rómov, ale chce byť rómsko-slovenským festivalom, ktorý cez spoločnú vieru a oslavu Boha buduje vzájomné mosty.
Pozvánka na FestRom

Pozvánka na FestRom

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov, Umelecké centrum F6 a OZ Horúci tím pozývajú na rómsko-slovenský gospelový festival FESTROM 2017, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. mája 2017 od 13.00 do 20.00 h na amfiteátri v Kružlove pri Bardejove. Jeho hlavným cieľom je spájať slovenský a rómsky národ. Pri príležitosti 20. výročia od blahoračenia prvého blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza Mallu sú mottom podujatia jeho posledné slová pred mučeníckou smrťou: "Nech žije Kristus Kráľ!" Svätú liturgiu o 18:00 h bude sláviť prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Na podujatí vystúpia kapely F6, Lamačské chvály, FIL3, Krížová Ves a ďalší. Tešíme sa na všetkých, ktorí prídu. Tí, ktorí nemôžu prísť, myslite na nás v modlitbách.
Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

V Prešove sa v poslednú nedeľu lámali ľady medzi Slovákmi a Rómami. Na otvorené modlitbové stretnutie spoločenstva Marana tha v miestnej hádzanárskej hale zavítal 80 členný rómsky bigband a spevácky zbor vystupujúci rámci projektu Bararas (po slovensky „chválime“) s podtitulom: pretože túžime spájať slovenský a rómsky národ.
Tábory, na ktorých bolo živo

Tábory, na ktorých bolo živo

Aj tento rok sme leto prežili na táboroch a na rôznych spoločných akciách, ktoré spojili 150 mladých i starších z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a iných komunít a dali nám inšpiráciu do pravidelných aktivít počas školského roka.
Horieť, ale nevyhorieť

Horieť, ale nevyhorieť

Toto bolo hlavné motto tohtoročnej konferencie pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách, na ktorej sa v rekolekčnom dome pallotínov v Spišskej Novej Vsi zišlo do 70 účastníkov z rôznych regiónov východného Slovenska ale i z Česka. Svoju inšpiráciu čerpá z príbehu o tom, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v kríku, ktorý horel a nevyhorel. Prečo to tak bolo? Jednou z možností je, že sám Mojžiš prežíval vnútorné vyhorenie, a preto ho chcel Boh naučiť, ako má svojom živote horieť a nevyhorieť. Ak by sa to nenaučil, zrejme by sa nedožil 120 rokov, ani by nebol schopný zvládnuť náročné poslanie, ktorým ho Boh poveril.
Byť, či nebyť?!

Byť, či nebyť?!

Biblicko-osobný pohľad na migračnú a utečeneckú krízu
Ako obstáť pred Pilátmi dneška?

Ako obstáť pred Pilátmi dneška?

Alebo dôsledky uznania homosexuálnych "manželstiev" na spoločnosť na príklade šikanovia a prenasledovania americkej úradníčky Kim Davisovej
Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?

Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?

Pred vyše 3500 rokmi sa stala zvláštna udalosť. Boh sa zjavil mužovi menom Abrahám, ktorý hoci bol starý, veľmi túžil so svojou manželkou po dieťati. Boh mu oznámil, že bude mať syna, ale zároveň mu povedal o druhom dôvode svojho zjavenia. Abrahám žil v blízkosti miest, kde ľudia mali hojnosť všetkého. To ich však neviedlo k vďačnosti ale k pyšnej sebestačnosti, k utláčaniu chudobných a sexuálnej zvrátenosti. Preto Boh povedal Abrahámovi: "Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť." Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?
Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Na prelome júla a auguste sme v spolupráci so ZKSM a Spoločenstvom apoštola Pavla z Čičavy zorganizovali v Spišskej Belej konferenciu pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách na východe Slovenska. Náš spoločný program vyvrcholil FestRomom v Krížovej Vsi.
Leto, ktoré obohatilo mnohých

Leto, ktoré obohatilo mnohých

Prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my by sme sa s vami radi podelili o to, čo sme zažili v našom centre i mimo neho.
Áno manželstvu a rodine je hlasom za slobodu v našej krajine

Áno manželstvu a rodine je hlasom za slobodu v našej krajine

Dokážu sa občania Slovenska vzoprieť totalitnej rodovej ideológii, ktorá k nám tentoraz vanie od západu, alebo sa jej pokorne poddajú? Ja si myslím, že sa jej skôr či neskôr postavia na odpor. História 20. storočia k tomu poskytuje dostatok príkladov. Najbližšia príležitosť je túto sobotu 7. februára roku Pána 2015.

INTRO

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Zjv 15, 4

 

Rómsky národ sa obracia k Bohu, spoznáva ho, klania sa mu.. Na týchto stránkach môžete nájsť pozitívne správy o tom, že Božia moc je veľká, že Božia láska mení srdcia ľudí.

Profile

Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi

Popis:
Stránky venované pastoračnej činnosti a spoločenským udalostiam prebiehajúcim v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi.