Blog

« Späť

Škola chvál s Riekou života

Naše pozvanie na ďalšie stretnute školy chvál prijali hostia z Rieky života. Už 20 rokov slúžia vedením modlitby chvál v Podolínci a ich služba prináša veľké požehnanie.

Boh si zaslúži to najlepšie a najkrajšie. Preto je liturgia slávnostná a dôstojná. Zvelebenie a modlitba chvál v našom rómskom duchovno-spoločenskom stredisku môže byť vždy krajšia. 

Úvod a vzývanie Ducha Svätého:    

Jakub, Paľo Coch a Bohuš vyučovali o modlitbe chvál. Nemusím veľa písať, môžete si vypočuť audio nahrávku. Nech sa vám príjemne počúva: 

 Môžete vypočuť aj záverečnú modlitbu:  

Ďakujeme služobníkom z Rieky života za čas, ktorý nám venovali. 

Foto: Štefan Hrbček, Audio záznam: Štefan Hrbček