Blog

« Späť

Evanjelizácia

Na pozvanie kňaza Janka Piataka sme opať zavítali do Veľkej Lomnice. Okrem kapely Jekh drom na túto evanjelizáciu prišli aj muži, ktorí vynikajú vernosťou Bohu a obetavou službou. Slovo povzbudenia prítomným povedal Róbert Neupauer. Z Božieho slova ohlásil božiu vôľu pre náš jazyk - že budeme súdení z každého prázdneho slova, a apoštol Jakub tiež hovorí o používaní jazyka - že nemôžeme svojimi ústami aj chváliť Boha aj preklínať brata alebo hovoriť oplzlé reči. Piesňami sme vyvyšovali vznešené Božie meno a vzdávali sme mu oslavu, lebo on je hoden každej chvály. 

 

Môžete si vypočuť  piesne z tejto evanjelizácie:  

A tiež si môžete vypočuť vyučovanie, ktoré mal Róbert Neupauer: