Blog

« Späť

Karneval

Detský karneval v Krížovej Vsi

DETSKÝ KARNEVAL V KRÍŽOVEJ VSI

FAŠIANGY začali po sviatku Troch kráľov a končia v utorok pred Popolcovou stredou, ktorou začína obdobie štyridsaťdňového pôstu. Fašiangy sú preplnené zábavami, svadbami, ľudovými veselicami, hostinami a karnevalmi.

A jeden z karnevalov – konkrétne pre deti, sa uskutočnil 4. februára 2012 v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi. Pripravili ho Misijné sestry SSpS v spolupráci s laickými animátormi.

krátke vídeo ponúka prehliadku masiek a dokumentuje túto udalosť. Autor fotografií: Štefan Hrbček a sestra Jana

hudba: Rudo - Slovenská Ves, nahral Štefan Hrbček


Vstup na karneval bol voľný. Jedinou podmienkou bolo prísť v karnevalovej maske. Tie si deti vyrábali samé na záujmových krúžkoch so sestrami a animátormi, prípadne doma s rodičmi. Samozrejme tou najjednoduchšou možnosťou získať masku bolo kúpiť si ju, čo mnohí aj urobili. Na to prihliadala aj porota pri vyhodnocovaní karnevalových masiek a zadelila ich do týchto kategórií: Kúpené masky, vyrobené masky, masky najmladších účastníkov, maska spomedzi najstarších účastníkov a maska princeznej. Členovia poroty nemali ľahkú úlohu, lebo účastníci karnevalu si dali na maskách záležať. Mohli ste tu stretnúť zopár princezien, sultánku, sultána, cigánku, kominára, kukláča, mušketiera, vílu, slniečko, čertíka, smrť, anjela a veľa zvieratiek: motýlikov, psíkov, včielku, kozičku, mačičky a podobne.

Program bol spestrený živou hudbou a tiež rôznymi súťažami.

O občerstvenie – výborné šišky s čajom – sa postarali mamičky detí.

Vytancovaní a potešení zo spoločenstva, ktoré sme zakúsili na karnevale, sme za
vrátili do ďalších všedných dní.

 

Pre mojukomunitu napísala sestra Jana, SSpS