« Späť

Dobrovoľníctvo na SDM - to je len začiatok

Dobrovoľníctvo na SDM - to je len začiatok

„Od samého začiatku sme zdôrazňovali, že dobrovoľnícka služba SDM je pre nás len začiatkom, nie koncom. Ďalej pracujeme - a šírime to. Rozhodli sme sa obuť si topánky a vykročiť na cestu,” povedala v rozhovore pre agentúru KAI Katarzyna Kucik, ktorá počas SDM v Poľsku plnila úlohu koordinátorky tisícom dobrovoľníkov, ktorí slúžili pútnikom.

Łukasz Kaczyński (KAI): Prešli dva mesiace od SDM - aké spomienky ostali najživšie v pamäti? 
Katarzyna Kucik: Najživšie sú spomienky na mladých ľudí v modrých tričkách, ktorí slúžili ďalším ľuďom s úsmevom - na dobrovoľníkov. Tieto obrázky sa premietajú v mojej hlave- dobrovoľníci vydávajúci balíky pútnika, odpovedajúci na otázky, púšťajúci ľudí do sektorov, dobrovoľníci- evanjelizátori, či tí v mediálnom centre. Vždy pripravení pracovať, zorganizovaní a plní energie. Dlho budem spomínať aj na čas príprav - pracovné stretnutia, spoločná práca, modlitba, zapojenie sa - vždy v rámci veľkej skupiny mladých v Organizačnom výbore, v diecézach, farnostiach, či spoločenstvách. No a samozrejme stretnutie s dobrovoľníkmi v Tauron aréne. Pápež František, ktorý odkladá pripravený príhovor, oslovený nadšením  mladých. Modrá vlna, vlna milosrdenstva, ktorá povzbudila samotného pápeža. 


Čo sa obsahu týka – čo bolo takým najpotrebnejším odkazom z tohto výnimočného času v Krakove pre koordinátorku dobrovoľníckej služby SDM? 

Čo sa týka odkazu – prirodzene to, že Cirkev je všeobecná, otvorená pre každého, že je mladá (!) a že mladí majú svoje miesto v Cirkvi. Do dnes zaznievajú v mojich ušiach aj slová pápeža Františka, ktoré povedal viackrát počas svojej návštevy v Poľsku - že mladí majú využiť poznatky a skúsenosti starších, rozprávať sa s nimi, otvoriť sa na kontakt s nimi. Tiež, že musia byť odvážni a aktívni - neostať sedieť na gauči, obuť si topánky a vyjsť.

A ako hodnotíš SDM po stránke dobrovoľníckej služby - osôb, ktoré to pripravovali i pracovali v jej rámci? 

Dobrovoľnícka služba bola akousi vizitkou SDM v Krakove. Bola tiež vizitkou diecéz. Mladí pocítili, že tu je ich miesto, že sú potrební a môžu sa na ceste príprav ich veľkého sviatku veľa naučiť. A tak sa aj stalo. V Krakove pracovalo viac než 19 000 dobrovoľníkov. - z Krakova a z diecéz - zo všetkých diecéz Poľska a zo 67 krajín sveta. Ich práca bola zorganizovaná a prebiehala šikovne. Boli nielen badateľní, ale aj veľmi nápomocní. Dobrovoľníci sú a vždy budú neodmysliteľnou súčasťou SDM.

Čo sa  s odstupom času ukázalo ako to najťažšie pre dobrovoľníkov?
Dobrovoľnícka služba SDM je čímsi, čo veľmi ovplyvňuje človeka, dáva mu zadosťučinenie. Práca v tak veľkom rozsahu človeka pohlcuje. Pre dobrovoľníkov boli najťažšie prvé dni a týždne po SDM. Nezávisle od toho, či pracovali rok, či dva týždne. – po tom všetkom pocítili akési prázdno. Nie je jednoduché si s ním poradiť.  Preto naďalej pracujú aj vo farnostiach, chcú sa rozvíjať a naďalej uskutočňovať dielo milosrdenstva.  Pretože sa im to dostalo do krvi. Prevažná časť z nich začala uvažovať aj o dobrovoľníckej službe v Paname a veľká časť z nich začala dobrovoľníčiť aj vo svojom okolí. Vieme, že je to potrebné. Preto sme nemohli ísť inou cestou než zmobilizovať spoločné úsilia. Takto vlastne bude rásť naša Hora Dobra (Góra Dobra) - náš internetový portál, na ktorom potreby jedných sa stretnú s možnosťami iných a budú si navzájom zodpovedať.

Nebolo ťažké pre dobrovoľníkov, keď museli pomáhať ľuďom a tak sa nemohli zúčastniť všetkých bodov programu SDM?
Od samého začiatku sme sa snažili dobrovoľníkov pripraviť na to, že ich účasť na SDM bude iná než účasť pútnikov. Že dobrovoľník uvidí SDM z úplne inej strany. Že sa môže stať, že na niektorých akciách sa nebude môcť zúčastniť. A vlastne takto nastavení prichádzali dobrovoľníci do Krakova. Vedeli, že majú špeciálne pripravený čas formácie pred i počas SDM, že budú sa zúčastňovať školení, že budú mať záverečné stretnutie s pápežom Františkom v Tauron aréne, no najmä, že počas centrálnych udalostí tu majú byť aby poslúžili iným pútnikom. Značná časť z nich potvrdila, že by si opäť vybrali túto možnosť poslúžiť ako dobrovoľník na SDM. Zaiste čosi stratili, pretože nemohli byť aktívnymi účastníkmi mnohých akcií, no získali čosi oveľa cennejšie - možnosť spoluúčasti na prípravách, vidieť SDM "od kuchyne" a pomôcť pútnikom, a takáto skúsenosť je neoceniteľná.

Na aké rôzne situácie, tie milé aj menej milé, si spomínate v súvislosti so službou pútnikom ?
Každý kontakt s pútnikom priniesol novú skúsenosť. Toto ostáva v pamäti. Dobrovoľníci im boli k dispozícii od momentu ich príjazdu, či príletu, vítali ich na miestach ich ubytovania a slúžili im počas centrálnych udalostí. Mnohí si vymenili kontakty, dohodli sa na stretnutí, časté boli aj drobné darčeky z rôznych krajín ako poďakovanie pre dobrovoľníka. Neboli nemilé stretnutia, obviňovanie, či výčitky. Dokonca, aj keď museli pútnici čakať v rade na balík pútnika, či suchý proviant, vedeli, že dobrovoľníci robia, čo je v ich silách, aby všetko zabezpečili. Také situácie veľmi rýchlo budovali spoločenstvo.  


Dostala si od dobrovoľníkov nejakú spätnú väzbu o plodoch ich práce počas SDM?
Stále sa ku mne dostávajú rôzne signály a stopy. Dobrovoľníci sa veľmi ochotne delia o to, čo sa zmanilo v ich životoch po SDM. Samozrejme, dostali sme množstvo e-mailov  z Poľska s poďakovaniami za možnosť prežiť tento krásny čas. Dobrovoľníkom sa páčila atmosféra, podmienky ubytovania, školenia, služba aj jej organizácia. Plodom SDM boli a stále sú početné obrátenia, priateľstvá, napokon - dokonca aj zásnuby! Byť dobrovoľníkom prekonalo aj jazykové bariéry, pomohlo získať zamestnanie, či odkryť svoje povolanie. To všetko poukazuje nielen na veľkosť udalosti, ale predovšetkým na to, ako Duch Svätý pôsobí v Cirkvi.

Stretnutie dobrovoľníkov s pápežom Františkom bolo nezvyčajne plné nadšenia, ale aj spontánne - ako si spomínaš na túto udalosť? Čo ono podľa Teba znamenalo pre dobrovoľníka?
Pápež František, tak ako Sv. Ján Pavol II. veľmi miluje mladých. Často sa na nich obracia priamo. Niekoľkokrát už povedal mládeži, aby mali odvahu žiť a nie vegetovať. V Krakove jasne povedal: aby sa zdvihli z gauča. Myslím, že pápež si dobre uvedomuje zložitú situáciu mladých na celom svete - nezamestnanosť, chýba im perspektív, či chuť sa rozvíjať. Chce nás motivovať. Bolo vidieť aký vzájomný je tento vzťah - že on prekvapený nadšením mladých odložil pripravený text príhovoru a s obrovskou energiou, mimo toho, že bol unavený, v rodnom jazyku začal hovoriť, aby sme plní odvahy zanechali po sebe stopu. Pápež tak ukázal 12 000 dobrovoľníkom, ktorí sa zišli v Tauron aréne, ako aj všetkým , ktorí počúvali jeho slová prostredníctvom rádia, či televízie, v čom spočíva zmysel našich životov. Motivoval nás k tomu, aby sme zahodili to, čo je v nás zlé a malé, aby sme sa vydali na dlhšiu, peknú cestu.

A ako je to s dobrovoľníkmi a pracovníkmi zo sekcie dobrovoľníckej služby teraz? Skončilo sa už ich pôsobenie?
Viem, že časť dobrovoľníkov zo zahraničia, napr. spoločenstvo Shalom, alebo aj niektorí medzinárodní dobrovoľníci (z Brazílie, Nemecka, Francuzska, či USA ) ostali v Krakove. A veľmi nás to teší! Taktiež veľká časť sekcie dobrovoľníckej služby sa pravidelne naďalej stretáva s cieľom vytvoriť plán do budúcnosti. Od samého počiatku sme zdôrazňovali, že dobrovoľníctvo na SDM je len začiatkom, nie koncom. Naďalej fungujeme a rozširujeme pôsobenie. Rozhodli sme sa obuť si topánky a vydať sa na cestu. Slová pápeža Františka o zanechaní stopy sme si vzali k srdcu.  Chceme, aby stopou dobrovoľníctva SDM boli početné skutky milosrdenstva, na ktoré sa podujmú dobrovoľníci. Viem, že sa dobrovoľníci naďalej stretajú, pomáhajú navzájom sebe aj iným v ich potrebách, chcú pokračovať v jazykovom projekte Mladí Polygloti, ako aj prekonávať bariéry prostredníctvom kurzov. Takýchto iniciatív je čoraz viac, preto budeme naďalej pracovať na našom internetovom portáli Góra Dobra, s ktorým sme začali pracovať počas príprav na SDM. Portál bude naďalej existovať a bude sa naďalej rozvíjať. Po SDM chce naďalej pôsobiť asi 7 000 mladých ľudí z celého sveta, dobro je teda nákazlivé a my veríme, že bude stále viac. Podľa nás je to jednoduchý a zároveň potrebný recept na šťastie.   


Dobrovoľníctvo SDM malo, tu citujem Tvoje slová "odkryť čaro dobrovoľníckej služby", aj sa to podarilo? Máte nejaké plány do budúcna?
Myslím, že až teraz sme sa vydali na cestu. Odkryť čaro dobrovoľníckej služby v Poľsku znamená prideliť mu patričnú hodnotu. V USA , či vo Veľkej Británii je skúsenosť dobrovoľníctva veľmi dôležitou súčasťou profesného životopisu. Dôležitou tak pre dobrovoľníka, ako aj pre zamestnávateľa. Neznamená to, že sa k nemu pristupuje inštrumentálne, práve naopak. Pre dobrovoľníka to znamená, že sa má usilovať zapojiť sa do takých diel, ktoré ho naplnia, poskytnú mu uspokojenie, budú ho rozvíjať a učiť. Dôležitý je v tomto smere profesionálny a zodpovedný prístup, pretože dobrovoľnícka skúsenosť je skutočne aj skúsenosťou profesijnou.

To je jedna strana mince - druhou je nepochybne zodpovedný prístup inštitúcie, ktorej bude pomáhať dobrovoľník voči nemu však? 

Potrebné je prekonanie istej bariéry - docenenie úlohy dobrovoľníka, rozvoj systému motivácie, ako aj, podľa môjho názoru najdôležitejšie, vnímanie dobrovoľníctva ako niečoho, čo zvyšuje kredit toho, kto sa naň podujme, aby vedel on sám, čím sa má zaoberať. Hovorím "má", pretože zavisí to od predispozícii a talentov. Ak dobrovoľník robí to, čo ho napĺňa, robí to dobre a s radosťou. A ak robí dobre, má dostať možnosť, ak sám chce, zarobiť si za takú prácu. Kľúčovou je tu vôľa. Pretože dobrovoľník má ochotu, s ktorou dobrovoľne venuje svoj čas a schopnosti, pričom sa rozhoduje pre prácu pre iných bez nároku na ohodnotenie. Tak ako učil Tomáš Akvinský, prejavuje sa to v najčistejšom spôsobe, kedy sa dostávame do etapy, keď sa usilujeme o dobro pre dobro samé. Takúto myšlienku dobrovoľníckej služby chceme propagovať vďaka portálu Góra Dobra a všetkému, na čo sa podujmeme.  


Zhováral sa Łukasz Kaczyński

Zdroj: Ekai.pl
Preložila: Tatiana Janočková
Snímka: Flickr.com/krakow2016 Paulina Krzyzak